Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Občanské právo

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Titulek článku

Darovací smlouva na peníze - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení (nový občanský zákoník)

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Evropské dědické osvědčení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Splátkový kalendář a Dohoda o uznání dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zápis ze zasedání členské schůze - likvidace spolku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení vzájemného předkupního práva jako práva věcného - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy - vzor ke stažení zdarma

Odmítnutí dědictví rodičem nezletilé osoby - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma online

Odmítnutí dědictví - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma online (nový občanský zákoník)

Příkazní smlouva, příkaz - vzor ke stažení zdarma

Výzva k plnění a následné odstoupení od smlouvy pro nedodání zboží ve lhůtě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného výskytu stejné vady - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Směnka cizí - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Směnka vlastní - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek v insolvenčním řízení - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy o prodeji nemovité věci pro její podstatné porušení - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odvolání, zrušení závěti sepsané vlastní rukou - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Směnná smlouva na bytové jednotky - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Směnná smlouva s doplatkem ceny - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na movité věci prodávané společně s bytovou jednotkou - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva s kupní cenou započtenou proti pohledávce kupujícího - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva s příkazem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darování pro případ smrti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (neexkluzivní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (exkluzivní smlouva) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc - dědické řízení, vzor 2014 (nový občanský zákoník 2014)

Plná moc - dědické řízení po zesnulých před 1.1.2014 (starý občanský zákoník)

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Uplatnění neplatnosti právního jednání nezletilého - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na bytovou jednotku se zřízením služebnosti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zástavní smlouva na nemovitost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zástavní smlouva na pohledávku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zástavní smlouva na rodinný dům - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zástavní smlouva (movitá věc) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva mezi manželi (pozemek) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva mezi manželi (rodinný dům) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem - vzor, formulář, nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva mezi manželi, nemovitost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva mezi manželi (bytová jednotka) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, souhlas s podnájmem - vzor, nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu bytu, ujednání o zvyšování nájemného - vzor, nový občanský zákoník 2014

Nájemní smlouva, nájemní právo manželů - vzor, nový občanský zákoník 2014

Smlouva o podnájmu - vzor, nový občanský zákoník 2014

Protokol o předání a převzetí nemovitosti - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží objednaného v kamenném obchodě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zboží objednané přes internet - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, zboží poškozené při přepravě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď obecné smlouvy na dobu neurčitou - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy - poškození zboží při přepravě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na předváděcím či podomním prodeji - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu (odvolání mobilního tarifu) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní u zboží zakoupeného přes internet - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o vrácení nákladů na dodání zboží (poštovného), odstoupil-li spotřebitel od smlouvy - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet (zboží nevyhovuje) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy pro podstatné porušení smlouvy - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od koupě pro nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace vady věci existující již při jejím převzetí (jakost při převzetí) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace věci s požadavkem výměny za novou - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace zboží, výrobku - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o převodu družstevního podílu v družstvu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Reklamace, vada existující při převzetí zboží - vzor, nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Splátkový kalendář (dohoda o splátkách) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení reálného břemene - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zániku věcného břemene (služebnosti) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Věcné břemeno dožití (služebnost bytu) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zapůjčení motorového vozidla - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k přebírání pošty, korespondence - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc na přepis automobilu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odvolání plné moci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc na zastupování u soudu právním zástupcem (advokátem) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Generální plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na automobil - vzor zdarma + potvrzení o převzetí technické dokumentace, NOZ 2014

Kupní smlouva na pozemek - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na pohledávku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná ve splátkách - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o výpůjčce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny