Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Pondělí, 01. září 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 50416x

 

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

_

Prohlášení o odmítnutí dědictví

 

 

Jméno a příjmení dědice
adresa dědice

 

 

jméno a příjmení notáře
adresa notáře

 

 


v ...............,  dne ...................

 


Prohlášení o odmítnutí dědictví

 

Já níže podepsaná ....................., narozena ................., trvale bytem ....................................., jako dědic a účastník dědického řízení po mém zesnulém otci  ..................., nar. ..............., zemřelém dne ................., trvale bytem .................................................
tímto

 

prohlašuji, že dědictví po výše uvedeném zůstaviteli odmítám.


Rozhodla jsem se tak po zralé úvaze a jsem si vědoma toho, jaké má pro mne odmítnutí dědictví právní následky. Jsem si vědoma toho, že odmítnutí dědictví je konečné a neodvolatelné, že se týká veškerého majetku, který náleží do dědictví a to i toho, který by se teprve v budoucnu mohl objevit.

 

O možnosti odmítnout dědictví a o právních následcích odmítnutí dědictví jsem byla poučena dne ................

 

 

................................
podpis dědice

 

 


 

Odmítnutí dědictví


Odmítnout dědictví má právo dědic po smrti zůstavitele svým jednostranným výslovným prohlášením vůči soudu. Dědictví lze také odmítnout prostřednictvím zmocněnce, který na základě plné moci může jednat za dědice. Prohlášení o odmítnutí dědictví učiní dědic výslovně vůči soudu, poté se na něj hledí jako by nikdy dědictví nenabyl. Odmítnutí dědictví nelze vázat na podmínky či výhrady. Nelze ani odmítnout dědictví, pokud počínáním dal dědic najevo záměr dědictví přijmout.


Dědictví lze odmítnout po smrti zůstavitele, a to i předtím než je dědic o možnosti dědictví odmítnout soudem vyrozuměn. Jakmile soud dědice vyrozumí o jeho právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí běží dědici jednoměsíční lhůta, ve které může dědictví odmítnout. Po uplynutí této lhůty se má za to, že dědictví přijal.

 

Nezletilý dědic

 

Je-li osobou povolanou za dědice nezletilé dítě, nemůže samo dědictví odmítnout a jednají za něj jeho zákonní zástupci, zpravidla rodiče. Prohlášení o odmítnutí dědictví se však považuje za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje schválení soudu. Pro takový případ je nutné, aby soud nejprve ustanovit kolizního opatrovníka. Návrh na zahájení řízení o ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti podávají zákonní zástupci nezletilého. Poté, co soud ustanoví kolizního opatrovníka, ten za nezletilého rozhodne, zda je v jeho případě vhodné odmítnout dědictví a následně podá sám návrh na schválení takového jednání.

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny