Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Kdo je ošetřující lékař pacienta a jakou musí mít kvalifikaci (L1, L2, L3)

kdo-je-osetrujici-lekar-pacienta-a-jakou-musi-mit-kvalifikaci-l1-l2-l3Pacient má právo mít ošetřujícího lékaře i v nemocnici. V případě zavedení směnných služeb by však toto právo pacienta bylo zcela zjevně porušováno. Podle § 3 odstavce 2 zákona o zdravotních službách, č. 372/2011 Sb. v platném znění „Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb.“

__

Lékaři cizinci NESMÍ pracovat v nemocnici bez aprobační zkoušky ani pod dohledem atestovaného lékaře

lekari-cizinci-nesmi-pracovat-v-nemocnici-bez-aprobacni-zkousky-ani-pod-dohledem-atestovaneho-lekare„Ale lékaři cizinci bez aprobační zkoušky přece pracují pod odborným dohledem atestovaných lékařů.“ Tvrzení, že lékaři cizinci bez aprobační zkoušky pracují u nás pod odborným dohledem atestovaných lékařů, je hlavním argumentem řady politiků včetně představitelky Asociace krajů v diskusích o problematice působení lékařů cizinců bez aprobační zkoušky v českých nemocnicích. K tomu je třeba si jednoznačně ujasnit, že je-li tomu tak, jak někdy mnozí politikové tvrdí a hájí působení lékařů bez aprobační zkoušky z nečlenských států Evropské unie v českých nemocnicích („přece pracují pod odborným dohledem“), jde o protiprávní nezákonný stav.

Zdravotnická dokumentace změny 2018, 2019, správné vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace

zdravotnicka-dokumentace-zmeny-2018-2019-skartacni-lhuty-a-osetrovatelska-dokumentaceByla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a to dne 27.6.2018. V rámci připomínkového řízení se Česká lékařská komora k návrhu této vyhlášky vyjadřovala s tím, že podpořila zejména záměr zrušit ošetřovatelskou dokumentaci a zkrátit některé skartační lhůty.

__

__

Práce lékaře cizince v ČR a zákony, podmínky pro výkon povolání na území České republiky

prace-lekare-cizince-v-cr-a-zakony-podminky-pro-vykon-povolani-na-uzemi-ceske-republikyV posledních měsících se poměrně hojně mluví o skutečnosti, že čeští lékaři odchází do zahraničí - hlavně do Německa. Důvody jsou dva: platové podmínky a snadnější a přehlednější podmínky atestace v zahraničí. Protože je ale v ČR lékařů málo, migrují k nám lékařské mozky ze Slovenska a hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jaké ale musí splňovat lékaři, zubaři a farmaceuti podmínky a co na to říkají zákony?

__

Ukrajinští lékaři léčí bez dozoru - tvrdí česká lékařská komora a chce zastavit PROJEKT UKRAJINA

ukrajinsti-lekari-leci-bez-dozoru-tvrdi-ceska-lekarska-komora-a-chce-zastavit-projekt-ukrajinaČeské nemocnice mají problém shánět zdravotnický personál – a ruku v ruce s tím jsou v nich častěji vidět lékaři a sestry z východních zemí. Odborníci ze zahraničí pochopitelně nejsou nic špatného, jenže, jak upozorňuje Česká lékařská komora, v současnosti působí ve zdravotnických zařízeních množství lékařů, kteří u nás nemají složenou aprobační zkoušku, a mohou tedy vykonávat praxi pouze pod přímým odborným vedením – to ale prý často schází.

__

__

Lepší ukrajinský lékař, nebo vůbec žádný - úvaha (Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.)

lepsi-ukrajinsky-lekar-nebo-vubec-zadny-uvaha-prof-mudr-pavel-pafko-drscNedostatek lékařů i sester a časté přesčasy. Nelehkou situaci v českém zdravotnictví se stát snaží řešit dovozem levné pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii. I přesto, že vzdělání tamějších lékařů často není kompatibilní se vzděláním těch českých. Navíc, svěřili byste své dítě někomu, jehož znalosti nikdo neprověřil?

__

__

Lékař pracující pro firmu bez oprávnění poskytovat zdravotní služby se může dostat do problému

lekar-pracujici-pro-firmu-bez-opravneni-poskytovat-zdraovotni-sluzby-se-muze-dostat-do-problemuLékař by neměl působit a poskytovat lékařské služby na pracovišti, které nemá oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb. Měl by si vždy ověřit, zda příslušná firma, která mu nabízí spolupráci, takové oprávnění má a v jakém rozsahu.

__

__

Odpovědnost za lékaře bez aprobační kvalifikační zkoušky - kdo ji nese?

odpovednost-za-lekare-bez-aprobacni-zkousky-kdo-ji-neseNa poradě předsedů okresních sdružení lékařů České lékařské komory, které se zúčastnil v březnu 2018 též ministr zdravotnictví, byla vedena vážná debata o otázce působení lékařů z nečlenských států Evropské unie, kteří nemají aprobační zkoušku a pracují v českých zdravotnických zařízeních na základě povolení Ministerstva zdravotnictví ČR podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, z hlediska bezpečnosti pacientů a způsobilosti lékařů cizinců poskytovat lékařské zdravotní služby. 

__

Náhrada škody lékařem způsobené pacientovi je krytá z profesního pojištění - i v případě trestného činu

nahrada-skody-lekarem-je-kryta-z-profesniho-pojisteni-i-v-pripade-trestneho-cinuNáhrada škody a nemajetkové újmy přiznaná v trestním řízení je kryta profesním pojištěním lékaře. V poslední době stále častěji přicházejí dotazy, zda za situace, kdy v rámci trestního řízení je lékaři, který byl v trestním řízení odsouzen, uložena povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu pacientovi nebo pozůstalým, je tato situace kryta profesním pojištěním lékařů. Nepochybně je.

__

__

Přesčasy lékařů ve službách - nemocnice a zdravotnictví by bez nich padly

prescasy-lekaru-ve-sluzbach-nemocnice-a-zdravotnictvi-by-bez-nich-padlyNemocnice Mělník uzavřela od začátku dubna 2018 několik svých oddělení. Vedení se totiž nedohodlo s lékaři na kolektivní smlouvě. Lékaři ovšem nestávkují, jen odmítli sloužit nadlimitní přesčasy a nemocnici to paralyzovalo. Je to důkaz o přepracovanosti lékařů. Toliko na úvod.

__

__