Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

GDPR a ochrana osobních údajů pacienta v nemocnici a na ambulanci (ve zdravotnickém zařízení)

GDPR a ochrana osobních údajů pacienta ve zdravotnictví a ve zdravotnickém zařízeníGDPR v nemocnici a v ambulancích, tedy ve zdravotnických zařízeních: jednání právníků české lékařské komory ČLK s vedoucími pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů Právní kancelář ČLK iniciovala schůzku se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), neboť ÚOOÚ bude hrát zásadní roli v kontrole dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Podnětná schůzka přinesla řadu informací, s nimiž vás dále, v souvislosti s blížícím se dnem účinnosti obecného nařízení (25. května 2018), seznámíme.

__

__

Učitelů medicíny ubývá - důvodem je nízká prestiž a finanční ohodnocení

ucitelu-mediciny-ubyva-duvodem-je-nizka-prestiz-a-financni-ohodnoceniNedostatek učitelů teoretických i klinických medicínských oborů se projevuje v celé České republice. Dominantně souvisí s finančním ohodnocením a současným společenským klimatem, kdy se prestiž a kultivace velmi vzácné profesní skupiny vytrácí. Lékařské fakulty upozorňují na nutnost řešit nedostatek učitelů systémově a dokud je čas. Situaci komplikuje i stárnutí české populace, která bude vyžadovat stále více lékařů. Ale pokud nebudou učitelé medicíny, nebudou ani lékaři…

__

Přetížené zdravotní sestry se bouří - ´na krizi nechceme doplácet ani přepracovaností, ani právními postihy´

pretizene-zdravotni-sestry-se-bouri-na-krizi-nechceme-doplacet-ani-prepracovanosti-ani-pravnimi-postihyVypadá to paradoxně, ale nemocnicím v Karlových Varech a Chebu hrozí dodržování předpisů. Sestry už nechtějí překračovat kompetence a nahlašují mimořádné události. Popisují, jak přetížený je personál přeplněných nemocnic, a odmítají za to nést zodpovědnost. Managementy i politici sázejína to, že personál bude dál držet nemocnice nad vodou na úkor vlastního zdraví,  profesní hrdosti i kvality péče. Říci v praxi „NE“ sebeobětování se, tak aby dopady krize začaly cítit naopak managementy, je nutný první krok k boji s krizí, říkají členky Iniciativy sester

__

__

Trestní stíhání lékaře nebo disciplinární řízení u ČLK - obě varianty jsou možné

trestni-stihani-lekare-nebo-disciplinarni-rizeni-u-clk-obe-varianty-jsou-mozneVýhodou svobodného povolání s povinným členstvím v profesní komoře je i možnost nahradit trestní řízení řízením disciplinárním. V českém trestním právu, stejně jako v trestním právu dalších demokratických právních států, platí zásada tzv. ultima ratio – tedy zásada tzv. krajní úlohy trestní represe. Projevuje se v ustanovení o základech trestní odpovědnosti v § 12 odst. 2 trestního zákoníku, který stanoví:
__
__

Informovaný souhlas - nutné zlo nebo právo pacienta a právní ochrana lékaře?

informovany-souhlas-nutne-zlo-nebo-pravo-pacienta-a-pravni-ochrana-lekareInflace informovaných souhlasů je často zbytečná. U závažnějších zákroků spojených s rizikem je písemný informovaný souhlas ochranou před nařčením, že pacient neobdržel informace, na které měl právo. Je však jen dokladem o rozhovoru pacienta s lékařem. U banálních zákroků stačí ústní forma. Žádoucí by byl audit administrativní zátěže zdravotníků s cílem vyloučit zbytečnou administrativu.

__

__

Zdravotníky nemůžou nahrazovat nekvalifikovaní cizinci z Ukrajiny

zdravotniky-nemuzou-nahrazovat-nekvalifikovani-cizinci-z-ukrajinyKomory protestují proti zneužívání projektu „Ukrajina“ ve zdravotnictví. Lékaři i lékárníci, kteří se ucházejí o zaměstnání v České republice, musí splňovat kvalifikační podmínky vyplývající z našeho členství v EU a musí nejprve složit tzv. aprobační zkoušku. Komory varují před obcházením těchto pravidel a před možným závažným poškozením zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými pracovníky.

__

__

GDPR ve zdravotnictví - co se změnilo implementací?

gdpr-ve-zdravotnictvi-co-se-zmenilo-implementaciMetodika k implementaci GDPR ve zdravotnictví je zveřejněna na webových stránkách ČLK i Ministerstva zdravotnictví ČR. Po jednání s pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů připraví právníci komory rady pro lékaře.

__

__

Lékaři nechtějí statisíce Kč z dohod o pracovní činnosti - nebojují o nedoplatky za ÚPS, na které mají právo

lekari-nechteji-statisice-kc-z-dohod-o-pracovni-cinnosti-nebojuji-o-nedoplatky-za-ups-na-ktere-maji-pravoTéma dohod o pracovní činnosti (DPČ) jako nástroje obcházení zákonných limitů přesčasové práce ve zdravotnictví jsme již v minulosti na stránkách Tempus medicorum řešili několikrát. Se zhruba ročním odstupem od posledního článku k této problematice lze konstatovat, že povědomí lékařů o jejich dříve netušených mzdových nárocích založených účastí v systému DPČ sice poněkud stouplo, stále ještě však je drtivá většina těch, kteří svým zaměstnavatelům dobrovolně přenechávají úctyhodné sumy peněz, o jejichž vydání by si zpravidla stačilo pouze říci.

__

Jak reagovat na agresivního pacienta, co má zdravotník dělat a kdy zavolat Policii?

jak-reagovat-na-agresivniho-pacienta-co-ma-zdravotnik-delat-a-kdy-zavolat-policiiZdravotníci se stále setkávají s projevy agresivního jednání či vyhrožování. Jak reagovat, je dílem otázka psychologická a dílem otázka právní. Zaměřujeme se na právní pohled na tento problém. Vyšší trestní sazba za trestné činy proti zdravotníkům ve službě - je nutno uznat, že nebýt iniciativy České lékařské komory, nikoho by ani nenapadlo zakotvit do trestního zákoníku vyšší trestní sazby za některé trestné činy proti zdravotníkům.

__

__

Platnost Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, České lékařské komory

platnost-diplomu-celozivotniho-vzdelavani-od-clkNa základě dohody s komorou bude i v roce 2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna bonifikovat lékaře plnící podmínky celoživotního vzdělávání ČLK, a to v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů. Pravidla pro přiznání této bonifikace zůstanou i v roce 2018 stejná jako dosud, to znamená, že pojišťovna uplatní bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50 % lékařů má platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.

__

__