Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Učitelů medicíny ubývá - důvodem je nízká prestiž a finanční ohodnocení

ucitelu-mediciny-ubyva-duvodem-je-nizka-prestiz-a-financni-ohodnoceni

ucitelu-mediciny-ubyva-duvodem-je-nizka-prestiz-a-financni-ohodnoceni
Nedostatek učitelů teoretických i klinických medicínských oborů se projevuje v celé České republice. Dominantně souvisí s finančním ohodnocením a současným společenským klimatem, kdy se prestiž a kultivace velmi vzácné profesní skupiny vytrácí. Lékařské fakulty upozorňují na nutnost řešit nedostatek učitelů systémově a dokud je čas. Situaci komplikuje i stárnutí české populace, která bude vyžadovat stále více lékařů. Ale pokud nebudou učitelé medicíny, nebudou ani lékaři…

__

Lékaři-učitelé stárnou

Českým docentům na lékařských fakultách je průměrně 55 let. Přitom 41 % z nich je starších 60 let, 14 % více než 70 let. Průměrný věk českých profesorů medicínských oborů
je 63 let. Celkem 60 % je starších 60 let, nad 70 let je téměř 17 procent. Nízké platové ohodnocení akademických pracovníků (průměr podle státního příspěvku na výuku všeobecného lékařství: < 35 tisíc Kč měsíčně) snižuje atraktivitu tohoto povolání. Důsledkem je nedostatek výukových kapacit, významně stárnoucí personál lékařských fakult a tím ohrožená budoucí akreditace programu VL.

 

Financování učitelů medicíny

V současném systému financování medicínského školství lékařské fakulty více absolventů vychovat nemohou, chybí jim k tomu prostředky. Fakulty disponují od státu pouze dvěma třetinami částky, která je pro výchovu lékaře potřebná, a své hospodaření musejí dorovnávat z dalších aktivit. Akademická medicína je atraktivní, platy (tzv. z hlavní činnosti) méně. Nastupující učitel po promoci bere 22 až 27 tisíc Kč měsíčně, odborný asistent (po ukončení postgraduálního studia) 30 tisíc Kč měsíčně.

Další zvýšení platu nastává až po dosažení titulu docent či profesor, tedy za 10 až 15 let vysoce erudované práce spojené s řadou kvalifikačních podmínek: docent 45 tisíc Kč,
profesor 50 až 60 tisíc Kč. Většina učitelů lékařských fakult pracuje jen na částečný úvazek a svůj příjem kompenzuje dalšími aktivitami (… a časovou investicí). 

 

Jak zvýšit počet učitelů na lékařských fakultách?

Záměrem MZ a MŠMT je nárůst počtu absolventů o 10 až 15 %. Prostředky na to vynaložené mají umožnit narovnat platy pedagogů a zachovat dostatečný poměr jednoho
vyučujícího na studenta (dnes v ČR asi 7 studentů na jednoho učitele, Harvard 1:1…). Začneme-li zvyšovat počty studentů již příští rok, efekt se projeví v roce 2024, nepočítaje další roky pro specializační vzdělávání.

Učitelé lékařství, docenti a profesoři jsou profese nezbytné pro zachování kontinuity jednotlivých oborů a vznikají za 15 až 20 let po promoci. Zásadní je kontinuita, která je v současnosti ohrožena, protože učitelů je nedostatek – mladí nepřicházejí a současní stárnou.
Asociace děkanů lékařských fakult ČR zastupuje osm českých lékařských fakult. Proč vznikla a čím se zabývá? Hlavními body jsou:

  • Potřeba aktivní a konsolidované spolupráce lékařských fakult.
  • Dialog se státními orgány, s univerzitami, ale i s občanskou veřejností.
  • Podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství.
  • Debata o postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic.
  • Kultivace systému specializačního vzdělávání. (více na www.dekanilf.cz )


Zdroj: Aleksi Šedo, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR, Tempus medicorum 063/2018