Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

GDPR ve zdravotnictví - co se mění nařízením EU o GDRP?

gdpr-ve-zdravotnictvi-co-se-meni-narizenim-eu-o-gdrpNové nařízení Evropské unie účinné od 25. května 2018 o ochraně osobních údajů Doporučujeme nepřijímat nabídky na „kompletní zavedení GDPR v lékařské ordinaci“ ani pozvánky na „odborná školení“. Počátkem roku 2018 bude vydán komplexní materiál obsahující Metodiku pro zavedení GDPR ve zdravotnictví. Ambulantních lékařů se aplikace nového nařízení dotkne jen minimálně.

__

__

Koroner v ČR existuje již 6 let - koroneři ohledávají mrtvoly od roku 2012

koroner-v-cr-existuje-jiz-5-let-koroneri-ohledavaji-mrtvoly-od-roku-2012Je to už 6 let, co se v rámci republiky setkáváme s koronery. Tedy přesněji s lékaři, kteří se specializují na provádění prohlídek těl zemřelých. Abychom získali více informací o zkušenostech s provozem služby koronerů, oslovili jsme Ing. Davida Tučka s několika dotazy:

__

__

Titul MUDr. u lékaře cizince - může titul používat nebo ne?

titul-mudr-u-lekare-cizince-muze-titul-pouzivat-nebo-neTitul MUDr. u zahraničních lékařů Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vydalo dne 20. 6. 2017 Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10. Daná instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017. Revizní komise ČLK vznesla na Ministerstvo školství ČR dotaz, zda absolvent zahraniční vysoké školy, kterému byly zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikace uznány rozhodnutím za rovnocenné s absolutoriem vysokoškolského vzdělání na veřejné vysoké škole v České republice, je oprávněn užívat titul „MUDr.“.

__

__

Jak dlouho by měla trvat neschopenka u různých diagnóz - standardy délky DPN

jak-dlouho-by-mela-trvat-neschopenka-u-ruznych-diagnoz-standardy-delky-dpnTato instrukce byla vydaná pro účely správné implementace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v oblasti posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“). Upravuje doporučené délky trvání jednoho případu DPN u vybraných diagnóz (příčin dočasné pracovní neschopnosti) v případech obvyklých a v případech komplikovaných.

__

__

Novela zákona o vzdělávání lékařů a dohled nad neatestovanými lékaři bez kmene a s kmenem

novela-zakona-o-vzdelavani-lekaru-a-dohled-nad-neatestovanymi-lekari-bez-kmene-a-s-kmenemNabyla účinnosti novela zákona č. 95/2004 Sb. provedená zákonem č. 67/2017 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a to již v červenci 2017. Účelem tohoto článku není hodnotit přínos, či naopak záporné stránky této novely zákona, ale informovat lékaře o praktických stránkách, které přináší tato novela zákona pro běžnou praxi lékaře.

__

__

Lidové léčitelé a jejich metody léčby - pohroma nebo naděje pro pacienty? (historický pohled)

lidove-lecitele-a-jejich-metody-lecby-pohroma-nebo-nadeje-pro-pacienty-historicky-pohledNevzdělaní léčitelé, kterým jde více o peněženku než zdraví pacienta, nejsou žádnou novinkou. Článek doktora Erazíma Vlasáka z roku 1902 popisuje, jaké šílené metody používali léčitelé před více než sto lety.

__

__

Regulace reklamy na zdravotní a zdravotnické služby v ČR (stav 2018)

regulace-reklamy-na-zdravotni-a-zdravotnicke-sluzby-v-cr-stav-2018Právní úprava regulace reklamy na zdravotní služby dle našeho názoru není v České republice dostatečná. Zmíněná nedostatečnost přitom nespočívá ani tak v nedokonalé úpravě, kam až poskytovatel zdravotních služeb může s propagací své praxe zajít, ale spíše v následné možnosti postihnout ty poskytovatele, kteří v těchto svých aktivitách překročí rámec zákonných mantinelů.

__

__

Může zdravotnické vyšší pracoviště (fakultní nemocnice) odmítnout přeložení pacienta z malé nemocnice?

muze-zdravotnicke-vyssi-pracoviste-fakultni-nemocnice-odmitnout-prelozeni-pacienta-z-male-nemocniceStále častějším problémem, se kterým se setkáváme, zejména pokud jde o dotazy lékařů z menších nemocnic, je otázka, jak postupovat, je-li třeba přeložit pacienta na tzv. „vyšší pracoviště“, ať již jde o centrum vysoce specializované péče, nebo pouze lépe personálně, věcně a technicky vybavené pracoviště, zpravidla větší nemocnici, pokud toto pracoviště, zejména z kapacitních důvodů, s přeložením pacienta nesouhlasí.

__

__

U hranic ČR je kritický nedostatek lékařů kvůli vylidňování a centralizaci do vnitrozemí

u-hranic-cr-je-kriticky-nedostatek-lekaru-kvuli-vylidnovani-a-centralizaci-do-vnitrozemiNepříznivá situace ve zdravotnictví se ještě více projevuje v příhraničí. To obecně trpí vylidňováním mladších a vzdělanějších lidí do vnitrozemí nebo vyjížděním za prací do sousední země. Dostupnost veřejných služeb se dlouhodobě zhoršuje, a v těch zdravotních to platí násobně. Většina lékařů je navíc v důchodovém věku. Řešení zde nikdo nenabízí ani v náznaku.

__

__

Lékaři cizinci - musí umět bezpodmínečně česky a složit aprobační zkoušku srovnávající úroveň českých lékařů

lekari-cizinci-musi-umet-bezpodminecne-cesky-ale-clk-je-nediskriminujeStejně jako mezi našinci, tak i mezi cizinci jsou lepší a horší lékaři. Samozřejmě je výhodou, pokud cizinec vystudoval lékařskou fakultu v České republice. V takovém případě totiž získával stejné vědomosti jako naši mladí kolegové a samozřejmě také mluví plynně česky.

__

__