Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Jak dlouho by měla trvat neschopenka u různých diagnóz - standardy délky DPN

jak-dlouho-by-mela-trvat-neschopenka-u-ruznych-diagnoz-standardy-delky-dpn

jak-dlouho-by-mela-trvat-neschopenka-u-ruznych-diagnoz-standardy-delky-dpn
Tato instrukce byla vydaná pro účely správné implementace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v oblasti posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“). Upravuje doporučené délky trvání jednoho případu DPN u vybraných diagnóz (příčin dočasné pracovní neschopnosti) v případech obvyklých a v případech komplikovaných.

__

__

Instrukce nastavuje jednotící pravidla pro posuzování délky trvání DPN u vybraných diagnóz nemocí ošetřujícími lékaři a pro provádění kontrol správnosti posuzování zdravotního stavu a DPN lékaři okresních správ sociálního zabezpečení u případů, které se oproti stanoveným standardům budou odchylovat.

Jejím cílem je přispět ke sjednocení posudkové praxe ošetřujících lékařů a zefektivnění kontrolní činnosti lékařské posudkové služby v nemocenském pojištění a tím i k optimalizaci fungování systému.

Podkladem pro vznik standardů délky trvání DPN pro vybrané diagnózy nemocí uvedených v příloze instrukce se staly výstupy projektů výzkumu organizovaných Technologickou agenturou ČR pod číslem TB02MPSV014 a TB05MPSV017. Pohled odborných lékařů – řešitelů projektů výzkumu zajišťuje, že na základě znalostí a zkušeností specialistů s dlouholetou lékařskou praxí byla k jednotlivým diagnózám vybraným na základě požadavku zadavatele projektu – MPSV sestavena klinická charakteristika průběhu, rozsahu a tíže nemoci způsobující DPN. Je uváděn obvyklý průběh a případné komplikace nemoci, které mohou mít vliv na délku trvání DPN. K jednotlivým diagnózám byla stanovena doporučení formou optimální délky trvání DPN při obvyklém průběhu a délky maximální v případě komplikací.

Standardy délky trvání jednoho případu DPN byly definovány ve dvou variantách s ohledem na dosavadní pojištěnou činnost: pro duševně a fyzicky pracující.

MPSV má záměr v příštích letech pokračovat v pracích na stanovení standardů DPN pro další diagnózy nemocí podle MKN 10. revize. MPSV v oblasti standardizace průměrné délky trvání jednoho případu DPN tak následuje řadu jiných evropských zemí, jako je například Švédsko, Velká Británie, Německo, kde instituce provádějící nemocenské pojištění
standardy DPN již v praxi využívají. Instrukce je pro lékařskou posudkovou službu závazná a od 1. 7. 2017 by již měli lékaři posudkové služby při kontrolách DPN postupovat podle uvedených pravidel. Ostatní lékaři se mohou s instrukcí blíže seznámit tak, že navštíví stránky MPSV. Dokument lze stáhnout z webových stránek www.mpsv.cz, sekce

Nemocenské pojištění – http://www.mpsv.cz/cs/7. MPSV připravuje vydání účelové publikace Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle
MKN-10. Vydání publikace se předpokládá na podzim tohoto roku. Prostřednictvím jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení budou publikace distribuovány
praktickým lékařům vystavujícím rozhodnutí o DPN.


Zdroj: Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů, Tempus medicorum 09/2017