Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Kolik stojí zubař - bílá plomba, vytržení zubu, korunka, implantát, oprava kazu, rentgen, vyšetření

kolik-stoji-zubar-bila-plomba-vytrzeni-zubu-korunka-implantat-oprava-kazu-rentgen-vysetreniZdravý chrup je vaší vizitkou a měli byste o své zuby pečovat skutečně tak, jak nejlépe dokážete. Nejen si je čistit, ale také chodit na preventivní prohlídky, abyste se vyhnuli tomu, že jednou za opravu svých zubů zaplatíte víc než za ojeté auto. Stomatologická péče opravdu není nejlevnější. Například zaplombování kvalitním materiálem je drahá záležitost, a pokud na tom zrovna nejste finančně moc dobře, můžete se ocitnout v nepříjemné situaci.

__

__

Eutanázie v ČR 2018 - pohled advokáta, lékařů, provozovatelů hospice ad.

eutanazie-v-cr-2018-pohled-advokata-lekaru-provozovatelu-hospice-adČeská lékařská komora uspořádala 6. června 2017 pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana konferenci Důstojné umírání – důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí. Jednalo se o první velkou interdisciplinární konferenci, kterou chce ČLK upozornit na celospolečensky mimořádně závažný problém, kterým je péče poskytovaná osobám s nevyléčitelnou nemocí v závěru jejich života.

___

___

Erecepty, elektronické recepty 2018 - povinně u všech lékařů i důchodci, patologové, radiologové, lékaři na mateřské dovolené ad.

erecepty-elektronicke-recepty-2018-povinne-u-vsech-lekaru-i-duchodci-patologove-radiologove-lekari-na-materske-dovolene-adK datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (nepracující důchodci, laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, patologové, lékaři na mateřské dovolené). Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.

___

___

Profesní pojištění lékařů - na co si dát pozor, výhody, nevýhody, výluky (výjimky z pojištění)

 

profesni-pojisteni-lekaru-na-co-si-dat-pozor-vyhody-nevyhody-vyluky-vyjimky-z-pojisteniPozor na výluky z profesního pojištění soukromých lékařů! Spolehlivé pojistné krytí soukromého lékaře je důležitější než levné pojištění ○ Koho se týká pojištění profesní odpovědnosti. Předně je třeba si vymezit, koho z lékařů profesní pojištění odpovědnosti zajímá a koho nikoli. Lékař v pozici zaměstnance neodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu (s výjimkou tzv. excesu, kdy například škoda byla způsobená úmyslně) pacientovi ani jeho blízkým, ale za případnou chybu, které se dopustí, odpovídá jeho zaměstnavatel.

___

___

Elektronické recepty, erecepty od 1.1.2018 povinné - názor ČLK, pohled lékaře

elektronicke-recepty-erecepty-od-1-1-2018-povinne-nazor-clk-pohled-lekareČeská lékařská komora - odmítáme násilnou elektronizaci: ČLK podporuje pouze takové projekty elektronizace zdravotnictví, které lékařům usnadní práci, zbaví je zbytečné byrokratické zátěže a jejichž zavádění nebude přenášet na poskytovatele zdravotních služeb další nikým nezaplacené finanční náklady. Zapojení se do projektů elektronického zdravotnictví musí být dobrovolné, jak na straně lékařů, tak na straně pacientů.

___

___

Neoživování, neresuscitování pacienta na jeho přání, DNR režim pacienta - právní pohled

neozivovani-neresuscitovani-pacienta-na-jeho-prani-dnr-rezim-pacienta-pravni-pohled

KPR a dříve vyslovené přání pacienta – neresuscitovat. Kouzelné sousloví "do not resuscitate" ve zkratce "DNR", značí přání pacienta pro případ, že se ocitne ve stavu, kdy o sobě již nemůže rozhodovat – v západní Evropě a v USA poměrně častý případ. Ke zveřejněnému článku o otázce, zda lékař je povinen vždy přistoupit ke kardiopulmonální resuscitaci pacienta, nebo zda tak musí učinit pouze v případech, kdy je to v souladu s uznávanými postupy a pravidly lékařské vědy (článek zde: Kdy lékař musí - nemusí zahájit KPR, kardiopulmonální resuscitaci ze zákona a kdy ne? Pohled kodexu ČLK ), mi poslal doplňující dotaz významný univerzitní profesor medicíny.

___

___

Studium medicíny - výhody, nevýhody, mýty a fakta o studiu lékařství na VŠ v ČR

 

studium-mediciny-vyhody-nevyhody-myty-a-fakta-o-studiu-lekarstviPo schválení zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů (tedy řečeno s premiérem Černomyrdinem „chtěli jsme to udělat co nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky“) a před nastávající okurkovou sezonou byl autor požádán, zda by se pro dceru své známé, gymnazistku zvažující studium medicíny, nevyjádřil ve smyslu nadpisu. Autor během čtvrtstoletí praxe pracoval v pěti nemocnicích nejrůznějších úrovní, od dvou komunitních nemocnic v Jihomoravském kraji, přes nemocnici pro americké válečné veterány v New Yorku (zde bylo autorovi nabídnuto, tedy přesněji, v duchu zásad správného recruitmentu, manželce autora bylo nabídnuto, aby se autor stal coby lékař příslušníkem U. S. Navy) až po univerzitní zařízení na obou kontinentech. Protože se autor cítí v tomto směru mírně kompetentní, vznikl tento text.

___

Protikuřácký a protialkoholní zákon - změny, povinnosti zdravotníků, kouření v nemocnici

protikuracky-a-protialkoholni-zakon-v-kostce-prehled-zmen-informace

Dne 3. 3. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 65/2017 Sb. všemi zákonodárnými orgány již schválený a podepsaný nový tzv. „protikuřácký a protialkoholní zákon“, hojně diskutovaný ve sdělovacích prostředcích. Níže je uveden stručný přehled, jaké změny tento zákon přináší ve srovnání s dosud platnou a účinnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 379/2005 Sb., se zaměřením buď na aspekty, které se mohou nějakým způsobem dotýkat členů ČLK, anebo na aspekty obecně zajímavé. Všechny uvedené změny platí s účinností od 31. května 2017.

___

___

Personální krize nemocnic - kdo nese odpovědnost za chod oddělení a nemocnice jako celku?

personalni-krize-nemocnic-kdo-nese-odpovednost-za-chod-oddeleni-a-nemocnic

Kdo odpovídá za personální zajištění nemocničního oddělení? Velmi často jsme tázáni lékaři, a zejména primáři oddělení, kde je nedostatek lékařů, kdo odpovídá za řádné obsazení oddělení, především pak nočních a víkendových služeb za situace, kdy vedení zdravotnického zařízení dobře ví, že personální situace oddělení je kritická, ale oddělení je nadále v provozu a poskytuje třeba i akutní zdravotní služby. Je zajímavé, že tento dotaz nekladou jen lékaři a primáři, ale v poslední době při výuce medicínského práva na Justiční akademii také soudci a státní zástupci činní zejména v trestním řízení.

___

___

Kdy lékař musí - nemusí zahájit KPR, kardiopulmonální resuscitaci ze zákona a kdy ne? Pohled kodexu ČLK

kdy-lekar-nemusi-zahajit-kpr-kardiopulmonalni-resuscitaci-ze-zakona-a-kdy-ne-pohled-kodexu-clk

V případě klinické smrti pacienta je lékař vždy povinen okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci, jinak mu hrozí trestní stíhání pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 150 odstavec 2 trestního zákoníku s trestní sazbou až tři léta odnětí svobody nebo zákazem činnosti. Je tomu opravdu tak? Je skutečností, že podle uvedeného ustanovení trestního zákoníku „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je dle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti“.

___

___