Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Soudní znalec v oboru zdravotnictví - posuzování odpovědnosti lékaře a jeho lege artis postupu, práva znalců

soudni-znalec-v-oboru-zdravotnictvi-posuzovani-odpovednosti-lekare-a-jeho-lege-artis-postupu-prava-znalcuNa článek o povinnostech  soudních znalců posuzujících  práci svých kolegů a otázku, zda postup byl lege artis,   nebo non lege artis, reagovala řada lékařů příznivě, někteří soudní  znalci však upozorňují, že je poměrně  obtížné zkoumat konkrétní podmínky  a objektivní možnosti, které lékař měl  při rozhodování o dalším postupu, zvláště  pokud soud vyžaduje vypracování znaleckého  posudku poměrně rychle a příslušný  poskytovatel zdravotních služeb  mu neposkytne dobrovolně potřebnou  součinnost k tomu, aby se s konkrétními  podmínkami a objektivními možnostmi  seznámil.

___

___

Informace od lékaře, nemocnice pro Policii a vyšetřovatele - jen se souhlasem soudce!

informace-od-lekare-nemocnice-pro-policii-a-vysetrovatele-jen-se-souhlasem-soudce

Dne 10. března 2015  vydal Ústavní soud  nález pod spisovou  značkou II. ÚS  2050/14, ve kterém zaujal stanovisko  k otázce, zda, pokud  Policie ČR či jiný orgán činný  v trestním řízení žádá poskytovatele  zdravotních služeb  o údaje o zdravotním stavu  pacienta, potřebuje, či nepotřebuje  k tomu souhlas soudce.

 

___

___

Kompetence a pravomoci české lékařské komory ČLK 2015

 

kompetence-a-pravomoci-ceske-lekarske-komory-clk-2015V návaznosti na jednání s předsedou  vlády (3. března) se dne  29. 4. 2015 konalo jednání prezidentů  profesních samospráv  s předsedou Legislativní rady vlády, ministrem  Jiřím Dienstbierem. Na základě  jeho výzvy předložila Česká lékařská  komora jako podklad pro jednání analýzu  svých současných kompetencí s návrhy  na jejich rozšíření.

___

___

První atestace a druhá atestace u lékařů - jak to kdysi bylo, nedávná historie zdravotnictví (prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.)

 

prvni-atestace-a-druha-atestace-u-lekaru-jak-to-kdysi-bylo-historie-zdravotnictvi-prof-mudr-pavel-pafko-drsPřečetl jsem si inspirativní  článek pana  profesora Anděla na  stránkách Medical  Tribune, v němž prezentuje  svůj názor na postgraduální  vzdělávání. Podobně jako on  jsem pamětníkem jak centralizovaného  systému výuky pod  záštitou IPVZ, tak současného  v rukách lékařských fakult.   Tedy je lepší centralizovat,   či ne? Na tuto otázku odpověděl  v minulém roce sociologický průzkum  u 1200 českých lékařů.  

___

___

Plat a mzda lékaře - rozdíl mezi pojmy, vysvětlení (v souvislosti se zdravotnictvím)

plat-a-mzda-lekare-rozdil-mezi-pojmy-vysvetleni-v-souvislosti-se-zdravotnictvimLékařům není  vždy zcela zřejmý rozdíl mezi odměňováním  v režimu platu (jenž je vyplácen zaměstnavateli,   kteří jsou státními, resp. příspěvkovými,   organizacemi) a mzdy (která naopak náleží  za práci u zaměstnavatelů v soukromém sektoru).   Tyto dva instituty bývají v praxi často  nesprávně zaměňovány, a to i v závažných  situacích, kdy si lékař potřebuje ověřit, zda  je jeho odměna u zaměstnavatele stanovena  v souladu se zákonnými podmínkami.

___

___

 

Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví způsobenou věcí (přístrojem, nástrojem, lékem) podle nového občanského zákoníku

 

odpovednost-za-skodu-ve-zdravotnictvi-zpusobenou-veci-pristrojem-nastrojem-lekem-podle-noveho-obcanskeho-zakonikuOdpovědnost za škodu  Podle občanského zákoníku  účinného do 31. prosince 2013  existovala absolutní objektivní  odpovědnost za výsledek pro  toho, kdo při poskytování zdravotních  služeb použil věc – přístroj, nástroj nebo  léčivý přípravek – a povahou této věci  byla způsobena škoda na zdraví. Této povinnosti  se poskytovatel zdravotní služby  nemohl zprostit tím, že by prokázal,   že škodu nezavinil.

___

___

Primář, přednosta - podmínky pro výkon funkce a zvolení do funkce

primar-prednosta-podminky-pro-vykon-funkce-a-zvoleni-do-vedeni-oddeleni-ci-kliniky-v-nemocniciPředstavenstvo ČLK na svém zasedání dne 26. 3. 2015 přijalo závazné stanovisko, které stanoví podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře.

___

___

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů - atestace, školitel, nástavby, praxe lékaře k atestaci, financování vzdělávání

 

novela-zakona-o-specializacnim-vzdelavani-lekaru-atestace-skolitel-nastavby-praxe-lekare-k-atestaci-financovani-vzdelavaniV současné době finalizují práce  na jednom z nejdůležitějších  zákonů, který ovlivňuje naši  práci, na zásadní novele zákona  č. 95/2004 Sb. Tento zákon se nás  netýká jenom v době, kdy jsme v přípravě  na atestaci, ale i během celé naší kariéry.   Určuje rámec našich kompetencí v oboru,   zdravotní způsobilost lékaře vykonávat  povolání, dobu, po kterou můžeme přerušit  výkon povolání lékaře.

___

___

Očkování dětí - nežádoucí účinky, komplikace, odpovědnost pediatra a státu, odškodnění

ockovani-deti-nezadouci-ucinky-komplikace-odpovednost-pediatra-a-statu-odskodneniDo ordinace pediatra přichází  rodič, který má pochybnosti  o očkování nebo své dítě odmítá  nechat očkovat. Situace,   která je pro mnohé pediatry stále běžnější.   Jak v takové situaci jednat?   Praktičtí pediatři by neměli při prvním  setkání s rodiči odmítajícími očkování nebo  vyžadujícími   pravu očkovacího kalendáře  vytvořit konfrontační vzorec jednání. Je lepší  se snažit rodiče přesvědčit klidným způsobem,   dát jim k dispozici materiály ukazující, kam  vede masové odmítání očkování a alternativní  schémata očkování.

___

___

Zvýšení platů, mezd lékařů 2015 - sliby a realita českých nemocnic, řešení ÚPS

navyseni-platu-mezd-lekaru-2015-sliby-a-realita-ceskych-nemocnic-reseni-ups

Současná vláda se rozhodla realizovat  navýšení platů zaměstnanců  veřejného sektoru o 3,5 % až  5 % podle profesí, většině o 3,5 %, zaměstnancům resortu obrany a vnitra  spolu se zdravotníky o 5 %. Zatímco  většina zaměstnanců dostala přidáno  již od listopadu 2014, pak zdravotníci až  od ledna letošního roku, a ještě zdaleka  ne všichni.

___

___