Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Plat a mzda lékaře - rozdíl mezi pojmy, vysvětlení (v souvislosti se zdravotnictvím)

plat-a-mzda-lekare-rozdil-mezi-pojmy-vysvetleni-v-souvislosti-se-zdravotnictvim

plat-a-mzda-lekare-rozdil-mezi-pojmy-vysvetleni-v-souvislosti-se-zdravotnictvim
Lékařům není  vždy zcela zřejmý rozdíl mezi odměňováním  v režimu platu (jenž je vyplácen zaměstnavateli,   kteří jsou státními, resp. příspěvkovými,   organizacemi) a mzdy (která naopak náleží  za práci u zaměstnavatelů v soukromém sektoru).   Tyto dva instituty bývají v praxi často  nesprávně zaměňovány, a to i v závažných  situacích, kdy si lékař potřebuje ověřit, zda  je jeho odměna u zaměstnavatele stanovena  v souladu se zákonnými podmínkami.

___

___

 

Připojená  tabulka, která přináší stručný přehled  srovnání způsobů a výše odměňování v režimu  platu a mzdy, by měla pomoci uvedené  nejasnosti v odměňování lékařů – zaměstnanců  odstranit.

plat-a-mzda-rozdil-mezi-pojmy-vysvetleni-v-souvislosti-se-zdravotnictvim

plat-a-mzda-rozdil-mezi-pojmy-vysvetleni-v-souvislosti-se-zdravotnictvim
 

 

 

 

 

 

(Rekapitulace tabulky pro SEO optimalizaci)

PLAT vs. MZDA
Nejnižší úroveň zaručené mzdy ZP č. 262/2006 Sb. , § 112.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , 9200–18 400 Kč,
do 8 skupin se zařazuje podle přiznaných platových
tarifů, resp. platové třídy.
ZP č. 262/2006 Sb. , § 112.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , 9200–18 400 Kč,
do skupin se zařazuje podle charakteristiky
prací, které jsou uvedeny v příloze NV.
Platové tarify ZP č. 262/2006 Sb. , § 123.
16 platových tříd, 12 platových stupňů v každé
třídě. NV č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. NV č. 222/2010 Sb. , katalog prací.
Nahrazeno nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Přesčas
Nařízená práce přesčas v rozsahu 150 hodin
a 266 hodin práce přesčas, jejíž výkon musí
být se zaměstnancem dohodnut
ZP č. 262/2006 Sb. , § 127, platový tarif, osobní
příplatek, zvláštní příplatek + příplatek 25 % průměrného
hod. výdělku, jde-li o pracovní dny. Ve
dni nepřetržitého odpočinku v týdnu dvojnásobný
příplatek, tj. 50 % průměrného hod. výdělku.
Po dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem
náhradní volno. Za dobu čerpání náhradního
volna se plat nekrátí.
ZP č. 262/2006 Sb. , § 114, mzda a příplatek
nejméně 25 % průměrného výdělku. Dohoda
na náhradním volnu místo příplatku.
Svátek ZP č. 262/2006 Sb. , § 135, čerpání náhradního
volna (za náhradní volno se plat nekrátí). Po
dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem příplatek
za hodinu ve výši 100 % průměrného hod.
výdělku místo náhradního volna.
ZP č. 262/2006 Sb. , § 115, dosažená mzda a náhradní
volno. Za náhradní volno náhrada mzdy
ve výši průměrného výdělku. Po dohodě místo
náhradního volna příplatek k dosažené mzdě ve
výši průměrného výdělku.
Noční práce ZP č. 262/2006 Sb. , § 125, za odpracovanou
hodinu noční práce příplatek 20 % průměrného
hod. výdělku.
ZP č. 262/2006 Sb. , § 116, dosažená mzda,
příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku,
pokud není v kolektivní smlouvě sjednáno jinak.
Ztížené pracovní prostředí NV 567/2006 Sb. , § 6, viz ustanovení o vymezení
obtíží z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu.
NV 564/2006 Sb. , § 7, viz ustanovení o výši
příplatku 400–1400 Kč/měs.
NV č. 567/2006 Sb. , § 7 a ZP č. 262/2006 Sb. ,
§ 117, dosažená mzda a příplatek za každý
ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální
mzdy.
Sobota a neděle ZP č. 262/2006 Sb. , § 126, za hodinu práce příplatek
ve výši 25 % průměrného hod. výdělku.
ZP č. 262/2006 Sb. , § 118, dosažená mzda
a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného
výdělku, není-li v kolektivní smlouvě sjednáno
jinak.
Vedení a zástup ZP č. 262/2006 Sb. , § 124, podle stupně řízení
a náročnosti. Příplatek v procentech z platového
tarifu nejvyššího platového stupně přiznané
platové třídy (5–60 %).
ZP neřeší
Zvláštní příplatek ZP č. 262/2006 Sb. , § 129, NV č. 564/2006 Sb. ,
§ 8, rozdělení do 5 skupin podle míry ztěžujících
vlivů na pracovní podmínky.
ZP neřeší
Rozdělená (dříve „dělená) směna ZP č. 262/2006 Sb. , § 130, směny rozdělené na
2 nebo více částí, příplatek ve výši 30 % průměrného
hod. výdělku za každou takto rozdělenou
směnu (směna, ve které souvislé přerušení práce
nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hod.).
ZP neřeší
Osobní příplatek ZP č. 262/2006 Sb. , § 131, za podmínek stanovených
ZP ve výši až 50 %, resp. 100 % platového
tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
ZP neřeší
Přímá pedagogická činnost nad stanovený
rozsah
ZP č. 262/2006Sb. , § 132, za hodinu nad stanovený
rozsah náleží příplatek ve výši dvojnásobku
průměrného hod. výdělku.
ZP neřeší
Specializační příplatek pedagogického
pracovníka
ZP 262/2006 Sb. , § 133, za specializované činnosti
příplatek 1000–2000 Kč/měs.
ZP neřeší
Odměny ZP č. 262/2006 Sb. , § 134, za splnění mimořádného
nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
Odměny se stanoví jako doplňková nenároková
složka platu. FKSP – podrobnější podmínky
čerpání součástí kolektivní smlouvy.
ZP neřeší, § 134, ZP lze vztáhnout na poskytování
odměn ze sociálního fondu, pokud tento
fond obchodní společnost vytváří.
Odměna za pracovní pohotovost ZP č. 262/ 2006 Sb. , § 140, odměna nejméně
ve výši 10 % průměrného výdělku, pokud není
sjednáno v kolektivní smlouvě jinak.
ZP č. 262/ 2006 Sb. , § 140, odměna nejméně
ve výši 10 % průměrného výdělku, pokud není
sjednáno v kolektivní smlouvě jinak.