Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Studium medicíny a jeho zkrácení na 5 let - Česká lékařská komora nesouhlasí

studium-mediciny-a-jeho-zkraceni-na-5-let-ceska-lekarska-komora-nesouhlasi

Ministerstvo školství připravilo  novelu zákona  č. 18/2004 Sb. , o uznávání  odborné kvalifikace  státních příslušníků členských států  EU, která současně novelizuje též zákon  č. 95/2004 Sb. , o vzdělávání lékařů. Cílem  návrhu je implementace novely EU  směrnice o uznávání odborných kvalifikací  z roku 2005, která byla novelizována  směrnicí 2013/55/EU.   Česká lékařská komora uplatnila v rámci  meziresortního připomínkového řízení dvě  zcela zásadní připomínky.  

___

___

Trestní oznámení na lékaře, vyšetřování a soud. Nález ústavního soudu III. ÚS 1956/13

trestni-oznameni-na-lekare-vysetrovani-a-soud-nalez-ustavniho-soudu-iii-us-195613Jak jsme již několikrát konstatovali, častěji než civilní žaloby o náhradu škody nebo nemajetkové újmy řeší právní kancelář České lékařské komory s lékaři případy, kdy je na ně podáno trestní oznámení. Český pacient nebo pozůstalý dává přednost kriminalizaci před civilním soudním řízením. Proč?

___

___

Soudní znalecký posudek zdravotnictví, kdo může dělat soudního znalce pro oblast zdravotnictví - pohled České lékařské komory

kdo-muze-delat-soudniho-znalce-pro-oblast-zdravotnictvi-pohled-ceske-lekarske-komoryJiž kongres České lékařské komory konaný dne 19. června 2009 k problematice znaleckých posudků ve zdravotnictví a postupu lege artis – konsenzem přítomných odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a České lékařské komory – konstatoval, že posuzovat správnost či nesprávnost postupu lékaře určité odbornosti může jen lékař, který má potřebnou kvalifikaci a zkušenosti ve stejné odbornosti jako posuzovaný lékař.

___
___

Pokuty za nesplnění povinného očkování budou zvýšeny

pokuty-za-nesplneni-povinneho-ockovani-budou-zvysenyPokuty za nesplnění povinného očkování budou zvýšeny V souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se v poslední době objevují často zbytečně alarmující informace, které formou otevřených dopisů či veřejných iniciativ upozorňují mimo jiné i na to, že praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude nově možno uložit pokutu až 3 000 000 Kč a za další porušení povinností dle tohoto zákona jim bude hrozit pokuta až 2 000 000 Kč.

___

Povinné očkování není protiústavní - názor České lékařské komory

povinne-ockovani-neni-protiustavni-nazor-ceske-lekarske-komoryDlouhou dobu byla předmětem četných polemik mezi odbornou i laickou veřejností otázka, zda je povinné očkování slučitelné se základními ústavními principy a základními lidskými právy a svobodami zaručenými ústavním pořádkem ČR. Ačkoli k této problematice se již dříve vedle Nejvyššího správního soudu vyjadřoval ve svém rozhodování i Ústavní soud ČR, zcela jednoznačně byla ústavní konformita povinného očkování vyjádřena až nejnovějším nálezem pléna Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS. 19/14.

___
___

Nadstandarty (nadstandartní péče a výhody pro pacienty) v nemocnicích 2015 - vyjádření právní kanceláře ČLK

nadstandarty-nadstandartni-pece-a-vyhody-pro-pacienty-v-nemocnicich-2015-vyjadreni-pravni-kancelare-clkPlatí zákaz jakéhokoli „nadstandardu“ ve zdravotnictví? 20.6.2013 přijal Ústavní soud ČR nález sp. zn.: Pl. ÚS 36/11, kterým zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který se týkal poskytnutí některých zdravotních služeb ekonomicky náročnějším způsobem, při stejném terapeutickém účinku za příplatek. Česká lékařská komora od začátku podporovala možnost, aby pacient měl právo si připlatit za komfortnější provedení některých zdravotních výkonů, které zdravotní pojišťovny proplácí jen v základní variantě.

___

___

Nepravdivé lékařské zprávy, posudky a nálezy - právní pohled a rizika pro lékaře

nepravdive-lekarske-zpravy-posudky-a-nalezy-pravni-pohled-a-rizika-pro-lekareNepravdivé lékařské zprávy, posudky a nálezy. V poslední době zaznamenává Česká lékařská komora znepokojivý výskyt potenciálně velmi nebezpečného jednání některých lékařů, které spočívá v nepodloženém vystavování potvrzení o zdravotním stavu pacientů, a to pro nejrůznější účely (dočasná pracovní neschopnost, rozhodování o invaliditě, zjišťování způsobilosti k výkonu povolání či specifických činností, omluva účasti u soudu apod.). 

___

___

Práce lékařů v nemocnicích - platy a pracovní doba z pohledu Zákoníku práce

 

prace-lekaru-v-nemocnicich-platy-a-pracovni-doba-z-pohledu-zakoniku-pracePětiprocentní navýšení platů lékařů je málo - úvodní text může nesporně vyvolat i ostrou polemiku. To chápu, ale chci uvést argumenty, které tvrzení uvedené v nadpisu doloží. Začal bych tím, že Memorandum o nápravě poměrů ve zdravotnictví, podepsané v únoru 2011 Lékařským odborovým klubem a Českou republikou (v zastoupení tehdejším ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Hegerem), garantovalo mnohem více.

___

___

Povinné elektronické recepty - odklad do 1.1.2018

povinne-elektronicke-recepty-odklad-do-1-1-2018-XPovinné elektronické recepty se odkládají Počátkem roku 2013 se tehdejšímu ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi podařilo uzákonit, že od 1. 1. 2015 bude s výjimkou mimořádných situací jediným způsobem předepisování léků elektronický recept vyžadující on-line internetové spojení s tzv. Centrálním úložištěm elektronických receptů.

___

___

Dohoda o pracovní činnosti lékaře a nemocnice - vzor, na co si dávat pozor?

dohody-o-pracovni-cinnosti-lekaru-na-co-si-davat-pozorTématu dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných lékaři při výkonu jejich povolání jsme se v minulosti již věnovali. Tato tematika je však stále velice aktuální a opakovaně přináší řadu otázek, které si lékaři zejména v souvislosti s uzavíráním těchto dohod kladou. Zvláštního významu nabyla problematika dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví poté, kdy ke konci minulého roku skončilo období tzv. opt-outu, tedy možnosti sjednat další dohodnutou přesčasovou práci ve zdravotnictví.

___

___