Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Biologická léčba - jak dát pacientům nejlepší lék na léčbu a přitom optimalizovat náklady?

biologicka-lecba-jak-dat-pacientum-nejlepsi-lek-na-lecbu-a-pritom-optimalizovat-naklady

Dramatický nárůst nákladů zaznamenává  v poslední době Všeobecná zdravotní pojišťovna v oblasti biologické léčby. Zatímco loni vydala za tyto moderní přípravky 7,7 miliardy korun, letos vše nasvědčuje tomu, že se částka vyšplhá na zhruba 9,5 miliardy. To představuje meziroční nárůst 23 %. Nic přitom neukazuje, že by se trend měl v příštím roce zastavit.

___

___

Řidič náklaďáku má tachograf, lékař může být v práci i několik dní - srovnání zatěžování lékařů v ČR a zahraničí (prof. MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc.)

 

ridic-nakladaku-ma-tachograf-lekar-muze-byt-v-praci-i-nekolik-dni-srovnani-zatezovani-lekaru-v-cr-a-zahranici-prof-mudr-pavel-pafko-drsc-2Při koupi auta či zájezdu k moři zvažujeme, zda cena odpovídá kvalitě. Současně se asi zamyslíme nad tím, kolik vzdělání a vlastní práce musíme vynaložit k jejich zaplacení. U kadeřníka napadne možná každou lékařku, kolik jí pojišťovna zaplatí za jedno vyšetření či ošetření pacienta. Základem našich „byznys úvah“ je prostě srovnávání.

___

___

Problémy lékařů v ČR - přesčasy, nejednotné odměňování, vzdělávání, výše platů a mezd

problemy-lekaru-v-cr-prescasy-nejednotne-odmenovani-vzdelavani-vyse-platu-a-mezdDá se říci, že mezi lety 2015 a 2016 nedošlo pro nemocniční lékaře k žádným dramatickým změnám. Problémy jsou chronické a také se chronicky prohlubují. Dají se rozdělit do čtyř zásadních oblastí: výše platů a mezd, nejednotnost odměňování, množství přesčasové práce, vzdělávání.

___

___

Zacházení a dokumentace zdravotnických prostředky - příklady, definice zdravotnických prostředků, informace

zachazeni-a-dokumentace-zdravotnickych-prostredky-priklady-definice-zdravotnickych-prostredku-informace

Zdravotnický prostředek je poměrně podrobně vymezen v úvodních ustanoveních zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Zatímco léčivé přípravky jsou charakterizovány konkrétním účinkem v lidském těle či na jeho povrchu (např. farmakologickým, imunologickým či metabolickým), u zdravotnických prostředků s ohledem na jejich povahu tato definice zcela chybí a je chápan jako prostředek pro stanovení správné diagnózy, odstranění zdravotního problému či dalších činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

___

___

Čeští lékaři v Německu a v ČR, Česká republika je jen továrnou na výrobu lékarů

cr-tovarna-na-vyrobu-lekaru-pro-zahranici

Podle odhadů ročně odejde za prací do ciziny 350 až 400 českých lékařů a lékařek, z toho polovina hned po ukončení lékařské fakulty. Často uvádějí, že je vyhání nepřátelský systém postgraduálního vzdělávání a chaos, který podle nich v českém zdravotnictví vládne, na třetím místě pak platy, které jsou v Česku oproti cizině několikanásobně nižší.

___

___

Češi se bojí omezení zdravotní péče a unavených lékařů - souhlasí se zvýšením výdajů na zdravotnictví (průzkum ag. STEM/MARK)

cesi-se-boji-omezeni-zdravotni-pece-a-unavenych-lekaru-souhlasi-se-zvysenim-vydaju-na-zdravotnictviČeši chtějí zachovat úroveň zdravotní péče i za cenu zvýšení výdajů ze státního rozpočtu. Dvě třetiny Čechů tvrdí, že se jich dotýkají problémy ve zdravotnictví, 42 % se dokonce už přímo setkalo s negativními důsledky nedostatku lékařského personálu v nemocnicích. Lidé si všímají, že se zhoršuje dostupnost zdravotní péče, že musí například déle čekat v ordinacích či na objednaný zákrok.

___

___

Hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění lékařem dle nového občanského zákoníku

hodnoceni-bolestneho-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-lekarem-dle-noveho-obcanskeho-zakonikuJiž jsme několikrát poukazovali  na současný  neutěšený stav české legislativy,   kdy nový občanský zákoník  zrušil vyhlášku č. 440/2001  Sb. , o bodovém ohodnocení  bolestného a ztížení společenského  uplatnění, aniž ji jakkoli  nahradil. Zcela bez zákonné  opory pak z iniciativy soudců  a Společnosti medicínského  práva z. s. vychází nezávazná  Metodika.

___

___

 

Novela zákona o zbraních - budou lékaři suplovat práci Policie?

novela-zakona-o-zbranich-budou-lekari-suplovat-praci-policieKomora nesouhlasí, aby lékaři suplovali práci policie  Česká lékařská komora obdržela  návrh novely zákona o zbraních,   která mimo jiné poměrně  široce stanoví oprávnění, resp.   povinnost lékaře ověřit v Centrálním  registru zbraní (dále jen „CRZ“), zda je  posuzovaná osoba (pacient) držitelem  zbrojního průkazu.  

___

___

Pracovní úraz, nemoc z povolání - odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění zaměstnavatelem

pracovni-uraz-nemoc-z-povolani-odskodneni-za-bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-zamestnavatelemV roce 2013 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko k odškodňování  bolesti a ztížení společenského uplatnění v souvislosti s přijetím nového občanského  zákoníku, který mimo jiné zrušil i vyhl. č. 440/2001 Sb. , ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.

___

___

Eutanázie - myšlenka možnosti zneužití by neměla být důvodem zákazu

eutanazie-myslenka-moznosti-zneuziti-by-nemela-byt-duvodem-zakazu-navzdyMyšlenka zneužití eutanázie by neměla  být důvodem jejího zákazu. Jsme historicky součástí křesťanské civilizace,   která odsuzovala a dodnes odsuzuje  nejen eutanázii, ale i sebevraždu (Bůh život  dal a jako jediný ho může vzít). Marxistická  filozofie také toto téma neotevírala. Rozvoj  medicíny i větší kontakty s okolním světem po  roce 1989 jsou podle mého názoru příčinami  toho, proč se i u nás začíná jak v mediích, tak  v medicínské komunitě o eutanázii diskutovat.  

___

___