Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Soudní znalci v oblasti lékařství, medicíny - bez znaleckého posudku nelze žádného lékaře odsoudit

soudni-znalci-v-oblasti-lekarstvi-mediciny-bez-znaleckeho-posudku-nelze-zadneho-lekare-odsoudit-2Jeden významný lékař se pídil po tom, zda lze zjistit, proti kolika lékařům nebo poskytovatelům zdravotních služeb byla podána žaloba o náhradu škody nebo nemajetkové újmy, a současně zda lze zjistit, proti kolika lékařům bylo podáno trestní oznámení, případně zahájeno trestní stíhání v souvislosti s výkonem jejich povolání.

___

___

Kontrala SÚKL (státního ústavu kontroly léčiv) - práva a povinnosti pracovníků SÚKL a kontrolovaného

kontrala-sukl-statniho-ustavu-kontroly-leciv-prava-a-povinnosti-pracovniku-sukl-a-kontrolovanehoPoměrně často se právní kancelář komory setkává s dotazy, zda si osoba vystupující jménem SÚKL může dovolit vůči lékaři to či ono. Z tohoto důvodu uvádíme přehled práv a povinností kontrolního orgánu (SÚKL), jež jsou obecně vymezeny zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

___

___

Odpovědnost rodičů za domácí porod z pohledu zákonů a práva

odpovednost-rodicu-za-domaci-porod-z-pohledu-zakonu-a-pravaProblematika tzv. domácích porodů je komplexně diskutována na nejrůznějších společenských platformách, ovšem v souvislosti s těhotenstvím a porodem matky je českou, a to nejen odbornou, veřejností do značné míry opomíjena otázka odpovědnosti – nikoli odpovědnosti ošetřujícího lékaře či porodní asistentky, kterým je naopak věnováno možná až příliš mnoho pozornosti, ať už hovoříme o trestním stíhání zdravotníka, či vymáhání náhrady újmy v civilním řízení, nýbrž odpovědnosti matky za zdraví a život plodu.

___

___

Studium na lékařské fakultě a zápočet na důchod (odpracované roky) - informace

 

studium-na-lekarske-fakulte-a-zapocet-na-duchod-odpracovane-roky-informaceNěkteří starší lékaři dovršivší důchodového věku a požádali Českou správu sociálního zabezpečení o výpočet výše nároku na starobní důchod. Bylo jim však sděleno, že poslední rok jejich medicínského studia se nezapočítává do vyměřovacího základu důchodového pojištění z důvodu dovršení 24 let věku žadatele před ukončením tohoto studia.

___

___

Poplatek za potvrzení od lékaře - je to zákonné a legální?

poplatek-za-potvrzeni-od-lekare-je-to-zakonne-a-legalni

Pacienty často řešenou problematikou je úhrada za různá potvrzení o zdravotním stavu, která jsou vydávána právě na žádost pacienta. Lékaře zajímá, zda mohou od pacientů vyžadovat přímou úhradu, a pokud ano, pak v jaké výši. Následující přehled je tudíž určen především pro soukromé lékaře, a to zejména pro ty, kteří mají uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

___

___

Předpis léku lékařem který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou - co se se stane?

 

predpis-leku-lekarem-ktery-nema-smlouvu-se-zdravotni-pojistovnou-co-se-se-staneČeská lékařská komora obdržela dopis od prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby, v němž je upozorněna na problém odmítání úhrad vydaných léčivých přípravků pacientům, které však byly předepsány nesmluvním lékařem, tedy takovým poskytovatelem zdravotních služeb, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“) daného pacienta.

___

___

BOZP ve zdravotnických zařízeních - povinnosti zaměstnavatele, školicí subjekt, kategorizace prací

bozp-ve-zdravotnickych-zarizenich-povinnosti-zamestnavatele-skolici-subjekt-kategorizace-praciV oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) hraje zásadní roli počet zaměstnávaných osob. Ve zdravotnickém zařízení do 25 zaměstnanců, což bude případ většiny soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, může úkoly v prevenci rizik provádět samostatně zaměstnavatel, tedy lékař, za předpokladu, že má k tomu potřebné znalosti. 

___

___

Ženy, lékařky, matky - nemáme to jednoduché (zamyšlení lékařky nad atestační přípravou a její složitostí)

zeny-lekarky-matky-nemame-to-jednoduche-zamysleni-lekarky-nad-atestacni-pripravou-a-jeji-slozitosti

Ráda bych využila toho, že se vedou jednání mimo jiné i o změnách specializační přípravy, a vyjádřila se k tomu. O jednom aspektu se totiž mnoho nemluví, a to je rodina a atestace. Vy, muži, to máte o mnoho jednodušší, protože vaše kariéra není ničím přerušena. Ale my, ženy, máme po promoci na výběr několik (stejně špatných) variant:

___
___

Přesčasy lékařů a zdravotníků - co je a co není práce přesčas? (právní výklad a zamyšlení lékaře)

 

prescasy-lekaru-a-zdravotniku-co-je-a-co-neni-prace-prescas-pravni-vyklad-a-zamysleniPřesčasy jsou ve státním zdravotnictví v ČR zajímavá věc. Zákoník práce definuje standardní pracovní dobu jako 40 hodin týdně, tj. 160 hodin měsíčně. Přesněji řečeno jde každý měsíc o počet pracovních dnů krát 8 (číslo se měsíc od měsíce liší). Co je nad tento rámec, to je přesčas.

___

___

Zacházení s léky, léčivy - povinnosti zdravotnických zařízení při práci s léčivými přípravky

 

zachazeni-s-lecivy-povinnosti-zdravotnickych-zarizeni-pri-praci-s-lecivymi-pripravkyPráva a povinnosti ve vztahu k léčivým přípravkům stanoví zejména zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a vyhl. č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, v platném znění.

___

___