Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Koroner v ČR existuje již 6 let - koroneři ohledávají mrtvoly od roku 2012

koroner-v-cr-existuje-jiz-5-let-koroneri-ohledavaji-mrtvoly-od-roku-2012

koroner-v-cr-existuje-jiz-5-let-koroneri-ohledavaji-mrtvoly-od-roku-2012
Je to už 6 let, co se v rámci republiky setkáváme s koronery. Tedy přesněji s lékaři, kteří se specializují na provádění prohlídek těl zemřelých. Abychom získali více informací o zkušenostech s provozem služby koronerů, oslovili jsme Ing. Davida Tučka s několika dotazy:

__

__

Organizujete provádění prohlídek těl zemřelých již 6 let. Jakým směrem se za tu dobu posunula služba koronera?

Od pilotního projektu, kdy jsme pouze předpokládali, že by to mohlo fungovat, jsme se posunuli až do stadia, kdy máme tým čítající 100 vyškolených a zkušených lékařů, 50 operátorů (asistentů), flotilu vozidel, vytvořený systém vzdělávání koronerů a plně funkční centrální dispečink koronera. Působíme momentálně v pěti krajích ČR a s dalšími kraji jednáme. Odborníci zodpovědní za řízení zdravotních služeb v jednotlivých krajích si postupně uvědomují, že je dobré ulehčit záchranné službě, která většinou doposud nesla hlavní tíhu prohlídek, a službu zajistit zkušenými koronery, kteří se na provádění prohlídek specializují. Postupně také přecházíme od práce s papírovými formuláři k plné digitalizaci listů o prohlídce zemřelého a elektronické zdravotnické dokumentaci. Tím se snažíme ulehčit práci našim lékařům. Samozřejmě v rámci zkvalitnění naší služby jsme ve spolupráci s ústavy soudního lékařství vybudovali systém pravidelného školení našich koronerů.

 

Při našem posledním rozhovoru jsme rozebírali nedostatečnou legislativu, změnila se nějak situace od té doby?

Legislativu se snažíme posunout do té roviny, aby se jednotlivé zákony aspoň nevylučovaly. Sice byl po připomínkách z mnoha stran v novele zákona o zdravotních službách v roce 2016 vypuštěn požadavek na atestaci nebo specializovanou způsobilost koronerů, ale to se již nepromítlo do dalších zákonů, jako je výkonová vyhláška a podobně. Zákonodárce nám tak situaci skutečně neulehčuje a bude trvat patrně ještě dlouho, než se podaří legislativu prohlídek těl zemřelých patřičně doplnit a nastavit. Navíc ani jednotlivé kraje si legislativu nevykládají stejně, takže o takzvané předvídatelnosti práva v našem případě nemůže být řeč. Popis stavu legislativy by vydal na samostatný článek…
Podařilo se vám za pět let zatraktivnit práci koronera pro lékaře, nebo také řešíte nedostatek lékařů jako ostatní zařízení? Personální otázka je hodně závislá na regionu.
Dostatek lékařů máme v Plzeňském a Moravskoslezském kraji. V ostatních je personální situace podstatně složitější, v Jihočeském kraji dokonce téměř katastrofická. Přesto, že se lékařům snažíme maximálně ulehčit práci s dokumentací, provádíme školení a snažíme se provádění prohlídek i finančně zatraktivnit, odezva je malá. Navíc se snažíme dále regionálně rozvíjet. V současné době tak urgentně hledáme ochotné lékaře pro naše nové projekty ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Abychom doplnili personál, již se
začínáme poohlížet po lékařích i na Slovensku a Ukrajině. U nás ve většině regionů lékaři prostě chybí. Zároveň s personální otázkou nás také trápí otázky finanční. Prohlídka zemřelého je ze strany pojišťoven výrazně finančně podhodnocena, VZP dokonce v roce 2017 snížila úhrady cest koronera o asi 60 procent zavedením paušální platby za dopravu (dle VZP „třída 13“). Toto omezení opět nemá oporu v zákoně, ale ani ministerstvo naše protesty neřeší. Pouze nás odkázalo na příslušný soud… Takže jsme závislí na
podpoře ze strany krajů.

 

Prohlídky těl zemřelých ale spadají do veřejného zdravotního pojištění, pokud se nemýlím?

Máte naprostou pravdu, prohlídka těla zemřelého, včetně cesty lékaře, je součástí veřejného zdravotního pojištění a měla by z něj být náležitě hrazena. Bohužel zde dochází ke snaze pojišťoven přesunout úhrady z položky veřejného zdravotního pojištění do rozpočtu jednotlivých krajů. Kraje už takto dotují chod krajských nemocnic, krajské záchranné služby, a navíc i prohlídky těl zemřelých. To rozhodně není udržitelné, bohužel ale ani zdravotní pojišťovny, ani Ministerstvo zdravotnictví situaci i přes výhrady krajů nijak neřeší. Navíc cena za prohlídku od krajů je pořád na úrovni roku 2012. A to se za poslední dva roky navyšovaly platy ve zdravotnictví o 20 procent. Od nového roku má opět dojít k navýšení platů o 10 procent, ale úhrady koronerům nikdo nezvýší… Takže takový začarovaný kruh. Musím ale upřímně říci, že nám již některé kraje nabídly v rámci soutěže i lepší
finanční podmínky. Za to jsme samozřejmě rádi, ale raději bychom viděli navýšení úhrad ze strany pojišťoven. Toho se ale asi hned tak nedočkáme. Bohužel. Přesto však doufám, že se nám podaří vyřešit hlavně personální problémy, služba se bude dále úspěšně rozvíjet i v dalších letech.

 

Jak tedy vidíte situaci do budoucna? Podaří se službu koronera v České republice udržet?

Jsem přesvědčen o tom, že se službu podaří udržet. Někdo prostě prohlídky provádět musí a záchranné službě to nepřísluší. Praktický lékař může dnes (26.11.2018) dle zákona provádět prohlídky pouze ve své provozní době a návštěvní službě, kterou má upravenou ve smlouvě s pojišťovnou denně do přibližně 17 hodin, pak nastává hluché místo, přestože
prohlídky ještě může provádět lékař LSPP. Ta je ale již dnes (26.11.2018) nevýjezdní, pokud tedy LSPP funguje. Takže kvalitní služba koronera, navíc pravidelně školeného a s bohatou praxí, má v tomto směru jistě budoucnost a věřím, že tuto službu budeme moci provozovat i v dalších letech.

 

Zdroj: Tempus medicorum 11/2017 (časové údaje aktualizovány k roku 2018)