Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

U hranic ČR je kritický nedostatek lékařů kvůli vylidňování a centralizaci do vnitrozemí

u-hranic-cr-je-kriticky-nedostatek-lekaru-kvuli-vylidnovani-a-centralizaci-do-vnitrozemi

u-hranic-cr-je-kriticky-nedostatek-lekaru-kvuli-vylidnovani-a-centralizaci-do-vnitrozemi
Nepříznivá situace ve zdravotnictví se ještě více projevuje v příhraničí. To obecně trpí vylidňováním mladších a vzdělanějších lidí do vnitrozemí nebo vyjížděním za prací do sousední země. Dostupnost veřejných služeb se dlouhodobě zhoršuje, a v těch zdravotních to platí násobně. Většina lékařů je navíc v důchodovém věku. Řešení zde nikdo nenabízí ani v náznaku.

__

__

Ani zdravotní péče např. v Německu, kde jsou výborné kapacity a jazyková bariéra výrazně potlačena početným českým personálem i přítomnými tlumočníky, není z finančních a dalších důvodů pro naprostou většinu potřebných českých pacientů dostupná. Když se ke všem obtížím v provozování nemocnice přidá nekonzistentní jednání majitele a managementu, je zaděláno na velký a v zásadě neřešitelný problém.

To je situace, ve které se poslední roky nachází 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku, jenž je ze tří stran obklopen Německem a od vnitrozemí odříznut pohořím, které se v zimě stává nepřekonatelnou překážkou pro převoz do větších nemocnic v Děčíně či České Lípě.

Starostové Šluknovska se snažili na problém upozorňovat a diskutovat s odpovědnými osobami již před třemi lety. Na společné schůze starostů byli opakovaně přizváni zástupci Ústeckého kraje i majitel jediné místní nemocnice, město Rumburk. Mezitím ale vlivem špatně nastaveného financování nemocnic a také chybami v rozhodování při řízení nemocnice došlo k situaci, kdy se nemocnice dlouhodobě potýká se stále narůstajícím propadem a vykazuje každoročně větší a větší ztráty počítané v desítkách milionů. I vzhledem k dlouhodobé nejistotě a personálním podstavům hrozí to, že město Rumburk nebude moci dále financovat tak ohromné ztráty. Opakovaná jednání k ničemu nevedla.
A podstatné finance, které by v reálné době pomohly uskutečnit alespoň tzv. restrukturalizaci, spojenou s řízeným omezením stávajících oddělení a s modernizací, stále nikde nejsou.

A tak se 18 starostů Šluknovska a další  aktivní lidé odděleně i společně snažísituaci pojmenovat a hledat řešení – psát upozorňující dopisy, jednat se zástupci ministerstva, Ústeckého kraje, zdravotních pojišťoven atp. Zatím neúspěšně. Na jeden z mých dopisů odpověděl konečně relativně odhodlaně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Avšak skutečná jednání pojišťoven a dalších zatím nedávají moc nadějí. A zanedlouho může být pozdě. I proto ve shodě zúčastněných je organizována petice občanů Šluknovska, která
se snaží nasměrovat odpovědné orgány, instituce a osoby na rovné právo na život a zdraví 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku, kteří vůči státu a kraji plní své zákonné povinnosti a za to také plným právem vyžadují protiplnění v podobě zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče.

 

Zdroj: Ing. Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, Tempus medicorum 07-08/2018