Příjemnou noc, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Platnost Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, České lékařské komory

platnost-diplomu-celozivotniho-vzdelavani-od-clk

platnost-diplomu-celozivotniho-vzdelavani-od-clk
Na základě dohody s komorou bude i v roce 2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna bonifikovat lékaře plnící podmínky celoživotního vzdělávání ČLK, a to v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů. Pravidla pro přiznání této bonifikace zůstanou i v roce 2018 stejná jako dosud, to znamená, že pojišťovna uplatní bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50 % lékařů má platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.

__

__

ČLK v souladu s dohodou tak jako v loňském roce (2017) předala VZP seznam držitelů platných Diplomů celoživotního vzdělávání ke dni 15.12.2017. Lékaři, kteří jsou k tomuto
datu držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání platného po celý rok 2018, se tedy nemusí o nic starat.

Lékaři, kterým platnost Diplomu končí nebo již skončila koncem roku 2017, si musí zažádat o jeho obnovu v kanceláři svého OS ČLK po předložení potvrzení o získání potřebného
množství kreditů. Pozor, těchto lékařů jsou stovky! Ve vlastním zájmu si tedy překontrolujte platnost svého Diplomu. Pokud není platný, nic není ztraceno. ČLK vyjednala, že VZP zohlední Diplomy dodané až do 28.2.2018. V takovém případě však musí lékař pojišťovně platnost Diplomu doložit individuálně.

Jménem ČLK jsem oslovil rovněž ostatní zdravotní pojišťovny s výzvou, abychom jednali o tzv. úhradových dodatcích ke smlouvám pro rok 2018. Jedním z našich návrhů jsou samozřejmě rovněž bonifikace za celoživotní vzdělávání.

 

Zdroj: Milan Kubek - prezident ČLK, Tempus medicorum 01/2018