Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Náhrada škody lékařem způsobené pacientovi je krytá z profesního pojištění - i v případě trestného činu

nahrada-skody-lekarem-je-kryta-z-profesniho-pojisteni-i-v-pripade-trestneho-cinu

nahrada-skody-lekarem-je-kryta-z-profesniho-pojisteni-i-v-pripade-trestneho-cinu
Náhrada škody a nemajetkové újmy přiznaná v trestním řízení je kryta profesním pojištěním lékaře. V poslední době stále častěji přicházejí dotazy, zda za situace, kdy v rámci trestního řízení je lékaři, který byl v trestním řízení odsouzen, uložena povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu pacientovi nebo pozůstalým, je tato situace kryta profesním pojištěním lékařů. Nepochybně je.

__

__

V trestním řízení se stále častěji stává, že poškození uplatní právo nejen na náhradu škody (to mohli i před novelou trestního řádu), ale i nemajetkové újmy v penězích, např. v případě úmrtí blízké osoby apod. Soudy v trestním řízení zpravidla rozhodnou o povinnosti odsouzeného nahradit poškozenému nebo pozůstalým škodu a nemajetkovou újmu a určí její výši. Spíše výjimečně by měly případ předat k občanskoprávnímu řízení, pokud by rozhodování přesahovalo z hlediska dokazování účel trestního řízení.

Tato situace se nemůže týkat zaměstnanců zdravotnických zařízení. Zaměstnanec zdravotnického zařízení neodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pacientovi. Za tu odpovídá poskytovatel zdravotní služby, tedy zaměstnavatel lékaře. Výjimku tvoří jen tzv. excesy, např. případ heparinového vraha, který úmyslně vraždil pacienty nemocnice, a za jeho činnost nemohla tedy nemocnice odpovídat. Za běžné pochybení lékaře nebo jiného zdravotníka však z hlediska náhrady škody a nemajetkové újmy odpovídá jeho zaměstnavatel a nelze úspěšně uplatnit náhradu škody od zaměstnance, ale jen od samotného poskytovatele. To, co tedy bylo uvedeno, se týká soukromých lékařů-poskytovatelů zdravotních služeb, kterým, jsou-li trestně stíháni, může být vedle uloženého trestu uložena i povinnost náhrady škody nebo nemajetkové újmy.

Pravidla odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu se i v trestním řízení řídí občanským zákoníkem, nikoliv zákoníkem trestním. Jde o tzv. adhezní řízení, tedy řízení, které je
občanskoprávní a souvisí s řízením trestním.

Je tedy nepochybné, že je-li lékař pojištěn pro případ občanskoprávní odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pacientovi, je touto pojistkou kryta i odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu, která je přiznána v rámci trestního řízení. Jde stále o občanskoprávní odpovědnost, která je vždy kryta povinným profesním pojištěním (samozřejmě podle pravidel jednotlivých pojišťoven), a nelze v žádném případě vyloučit plnění pojišťovny jen z toho důvodu, že škoda nebo nemajetková újma nebyly přiznány v občanskoprávním soudním řízení, ale v řízení trestním.

Samozřejmě jinou otázkou je, je-li lékaři uložen např. peněžitý trest v rámci trestního řízení, protože proti tomu se pojistit nelze. Náhrada škody nebo nemajetkové újmy pacientovi nebo pozůstalým, byť přiznaná v trestním řízení, však není trestem. Peněžitý trest se zpravidla lékaři v trestním řízení ukládá výjimečně, soudy zcela správně dávají přednost tomu, aby byla nahrazena poškozeným nemajetková újma a škoda. A zde se plně uplatní profesní pojištění a pojistné krytí příslušného lékaře, který byl odsouzen, je-li současně poskytovatelem zdravotní služby, tedy soukromým lékařem.

Závěr: Náhrada škody nebo nemajetkové újmy způsobená poškozením pacienta při nesprávném odborném postupu lékaře, byť přiznaná v rámci trestního řízení, je vždy kryta profesním pojištěním, stejně jako náhrada škody a nemajetkové újmy přiznaná v občanskoprávním řízení. V trestním řízení nelze odsoudit k náhradě škody nebo nemajetkové újmy zaměstnance poskytovatele zdravotní služby, leda by šlo o tzv. exces, např. vraždu pacienta. Jinak za škodu a nemajetkovou újmu vždy odpovídá zaměstnavatel. Lékař-zaměstnanec se tedy nemusí obávat, že bude v rámci trestního řízení odsouzen k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Soukromému lékaři může být v rámci trestního řízení uložena povinnost nahradit poškozenému nebo pozůstalým škodu nebo nemajetkovou újmu, ale tato povinnost je kryta pojištěním profesní odpovědnosti stejně, jako je-li uložena v řízení občanskoprávním. 

 

Zdroj: JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK, Tempus medicorum 04/2018