Dobré odpoledne, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Směnná smlouva na bytové jednotky - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 

Směnná smlouva na bytové jednotky - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Směnná smlouva s doplatkem ceny - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 

Směnná smlouva s doplatkem ceny  - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Kupní smlouva na movité věci prodávané společně s bytovou jednotkou - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na movité věci prodávané pouze společně s nemovitostí - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Kupní smlouva s kupní cenou započtenou proti pohledávce kupujícího - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Koupě - Kupní smlouva s kupní cenou započtenou proti pohledávce kupujícího - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Darovací smlouva s příkazem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 Darovací smlouva s příkazem - vzor ke stažení online zdarma, náležitosti darovací smlouvy

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Darování pro případ smrti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o darování pro případ smrti - vzor ke stažení online zdarma, náležitosti darovací smlouvy

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

_

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (neexkluzivní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (exkluzivní smlouva) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Zprostředkovatelská smlouva  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

 

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným pro uhrazen dluhu povinným - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Plná moc - dědické řízení, vzor 2014 (nový občanský zákoník 2014)

 

Plná moc - dědické řízení, pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je upraven podle právního předpisu: nový občanský zákoník 2014

___

___

Plná moc - dědické řízení po zesnulých před 1.1.2014 (starý občanský zákoník)

 

Plná moc - dědické řízení, pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je platný pro dědické řízení, které se týká zesnulých před 1.1.2014 - tedy podle starého občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 vč.

___

___

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 Předžalobní upomínka, Výzva k uhrazení dluhu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
 

Uplatnění neplatnosti právního jednání nezletilého - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Oznámení, uplatnění neplatnosti právního jednání učiněného osobou, která není plně svéprávná - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Darovací smlouva na bytovou jednotku se zřízením služebnosti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na bytovou jednotku, zřízení osobní služebnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___