Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Smlouva o zániku věcného břemene (služebnosti) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zániku služebnosti bytu (věcného břemene) - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

služebnost bytu

Věcné břemeno dožití (služebnost bytu) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Věcné břemeno - služebnost bytu  - smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

smlouva věcného břemene dožití

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví, v dědickém řízení - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Zapůjčení motorového vozidla - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Potvrzení o zapůjčení motorového vozidla - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma
Vzor je v anglickém a německém jazyku.
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_

_

Generální plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Generální plná moc, odvolání generální plné moci, výpověď plné moci , formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

Plná moc na přepis automobilu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Plná moc na převedení automobilu na odboru dopravy, dopravním inspektorátu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Odvolání plné moci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odvolání plné moci - vzor, formulář tiskopis, ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc - vzor, formulář, tiskopis, informace, náležitosti

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Plná moc na zastupování u soudu právním zástupcem (advokátem) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 Plná moc na zastupování u soudu právním zástupcem (advokátem), procesní plná moc - vzor ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu  - formulář, tiskopis, vzor ke stažení zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___

Kupní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva nemovitou věc, koupě - vzor, formulář ke stažení zdarma online, náležitosti kupní smlouvy na byt, dům, pozemek

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Kupní smlouva na automobil - vzor zdarma + potvrzení o převzetí technické dokumentace, NOZ 2014

Kupní smlouva na auto, automobil - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma. 

Aktualizováno dle právní normy nový občanský zákoník 2014

 

 

Kupní smlouva na pozemek - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na pozemek - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Darovací smlouva na pohledávku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na pohledávku - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma, náležitosti darovací smlouvy, informace

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

 

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná ve splátkách - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce (dříve smlouva o půjčce) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Smlouva o výpůjčce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o výpůjčce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Darovací smlouva na nemovitost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na nemovitost - vzor ke stažení online zdarma, náležitosti darovací smlouvy

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Závěť (alografická) - vzor ke stažení online zdarma - nový občanský zákoník 2014

Vzor závěti zdarma ke stažení - alografická závěť (závěť nenapsaná vlastní rukou zůstavitele) - vlastnosti a náležitosti závěti

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014