Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Plná moc - dědické řízení, vzor 2014 (nový občanský zákoník 2014)

 

Plná moc - dědické řízení, pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je upraven podle právního předpisu: nový občanský zákoník 2014

___

___

PLNÁ MOC

dědické řízení - pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Já podepsaný(á)     , RČ.     

bytem v     

z m o c ň u j i


pana/paní     , nar.     

bytem v     

aby mne zastupoval(a) v řízení o pozůstalosti po     

 zemřelé(m) dne .............. posledně bytem v     

     


Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zmocněnce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:
1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá nebo že dědictví přijímá,
2. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
3. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu
4. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
5. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).

Dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dané pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

V ................................... dne ....................................


                                ...............................................
     (podpis úředně ověřit)