Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Plná moc - dědické řízení po zesnulých před 1.1.2014 (starý občanský zákoník)

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Plná moc - dědické řízení po zesnulých před 1.1.2014 (starý občanský zákoník) Email
Úterý, 29. duben 2014 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6010x

 

Plná moc - dědické řízení, pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je platný pro dědické řízení, které se týká zesnulých před 1.1.2014 - tedy podle starého občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 vč.

___

___

PLNÁ MOC

dědické řízení - pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Já podepsaný(á)     , RČ.     

bytem v     

z m o c ň u j i


pana/paní     , nar.     

bytem v     

aby mne zastupoval(a) v řízení o pozůstalosti po     

 zemřelé(m) dne .............. posledně bytem v     


Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:


1. dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítám,

2. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví,

3. podával opravné prostředky a vzdával se jich,

4. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu a soudního komisaře


Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.


V ………........………......dne ...……………...         …………..………………….…………........
    podpis (úředně ověřit)

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny