Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Plná moc - dědické řízení po zesnulých před 1.1.2014 (starý občanský zákoník)

 

Plná moc - dědické řízení, pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je platný pro dědické řízení, které se týká zesnulých před 1.1.2014 - tedy podle starého občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 vč.

___

___

PLNÁ MOC

dědické řízení - pozůstalostní řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Já podepsaný(á)     , RČ.     

bytem v     

z m o c ň u j i


pana/paní     , nar.     

bytem v     

aby mne zastupoval(a) v řízení o pozůstalosti po     

 zemřelé(m) dne .............. posledně bytem v     


Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:


1. dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítám,

2. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví,

3. podával opravné prostředky a vzdával se jich,

4. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu a soudního komisaře


Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.


V ………........………......dne ...……………...         …………..………………….…………........
    podpis (úředně ověřit)