Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy - vzor ke stažení zdarma Email
Středa, 04. květen 2016 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 12329x

 

Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 Oznámení o ukončení Smlouvy o zprostředkování služeb

   

Jméno a příjmení zájemce ................................................
Adresa.................................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................

 

 


Jméno a příjmení zprostředkovatele (či název firmy) ..............................
IČ  ..........................................................................
Adresa ...................................................................

 


V ..................... dne ........................
 


Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy

 

Vážený zprostředkovateli,

 

dne ...... jsem s Vámi uzavřel Smlouvu o zprostředkování služeb, jejímž předmětem bylo zprostředkování prodeje nemovité věci, a to pozemku st. p. č.  ..............., zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............m2, s rodinným domem č. p. .........., a pozemku p. č. ............., zahrada, o výměře ............. m2, vše v k. ú. ........................, obec ..................., okres ..................., zapsané na listu vlastnictví č. .............., Katastrálního úřadu pro ........................, katastrální pracoviště ...........................


Smlouva o zprostředkování služeb byla uzavřena na dobu určitou do .................. V souladu s čl. X shora uvedené smlouvy oznamuji, ve lhůtě sedmi kalendářních dnů před koncem její platnosti, že nemám zájem na jakémkoli prodloužení této smlouvy a trvám na jejím ukončení.

 

Na základě výše uvedeného bude Smlouva o zprostředkování služeb ukončena ke dni ...............

 

S pozdravem

                                                  ........................
                                                   podpis zájemce


Oznámení o ukončení zprostředkovatelské smlouvy je nutné zaslat doporučeně na adresu zprostředkovatele uvedenou ve smlouvě.

 

K automatickému prodloužení zprostředkovatelské smlouvy dochází poté, co žádná ze smluvních stran ve lhůtě uvedené ve smlouvě neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smlouvy. V takovém případě dojde k prodloužení smlouvy a to i opakovaně.

 

Máte-li uzavřenou se zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování služeb, doporučuji se podívat, zda i ve Vašem případě není automatické prodloužení smlouvy dohodnuto. Pokud jako zájemce včas neoznámíte zprostředkovateli, že nemáte zájem o další prodloužení smlouvy a trváte na jejím ukončení, hrozí zde riziko, že dojde k jejímu automatickému prodloužení o další období, po které budete zavázán např. k prodeji nemovitosti přes daného zprostředkovatele.

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny