Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Odmítnutí dědictví rodičem nezletilé osoby - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma online

Stránka obsahuje vzor odmítnutí dědictví rodičem nezletilé osoby ke stažení zdarma online

__

__

 

 

 

Okresní soud v ….
opatrovnické oddělení
adresa
__________________________


Matka: jméno, nar., bytem

a

Otec: jméno, nar., bytem

tímto podáváme:

návrh na souhlas k právnímu jednání za nezl., týkající se jmění dítěte: jméno, nar., bytem.


Vzhledem k tomu, že jde o právní jednání, které se týká jmění dítěte, je k právnímu jednání za dítě třeba souhlasu soudu.

Z toho důvodu navrhujeme, aby soud vydal tento

r o z s u d e k

Soud dává souhlas k právnímu jednání matky a otce, kteří za nezl. : jméno, nar., bytem, odmítli dědictví.


V …… dne .......................


......................................................... .........................................................
matka - jméno otec - jméno