Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Neděle, 11. listopad 2018 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 2215x

 

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví


´                                                                                     Vážený pán
                                                                                      Jan Vomáčka, r. 1973
                                                                                      Strmá 25/99
                                                                                      760 01 Zlín  

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 1. 11. 2018

 


Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví


Vážení pane Vomáčko,


dovolte nám, abychom Vás oslovili jako spoluvlastníka, se kterým máme v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci, a to pozemek parc. č. 125/2, o výměře 258 m2, označený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zlín, č. p. 37, rodinný dům, a pozemek parc. č. 134, o výměře 548 m2, označený jako zastavěná plocha a nádvoří, oba nacházející se v obci a k. ú. Zlín, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 878, u Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

 

    V současné době již nechceme v uvedeném spoluvlastnictví setrvat a máme zájem o zrušení a vypořádání našeho spoluvlastnictví dohodou.

 

         Jakožto většinoví spoluvlastníci mající ve společném jmění spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 ke shora uvedeným společným nemovitým věcem, navrhujeme jako způsob vypořádání spoluvlastnictví, abyste převedl vlastnické právo k Vašemu spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/3 do našeho společného jmění, za což Vám vyplatíme finanční částku ve výši 600.000,-- Kč (slovy šestsettisíc korun českých).

 

            Věříme, že tento způsob vypřádání bude prospěšný pro obě strany, neboť z Vaší strany nebyl o společné nemovité věci projeven delší dobu žádný zájem. Žádáme o sdělení Vašeho stanovisko k navrhovanému způsobu vypořádání nejpozději do 30. listopadu 2018.

 

                Neobdržíme-li od Vás v uvedené lhůtě žádné vyjádření, budeme předpokládat, že na vypořádání spoluvlastnictví dohodou stran zájem nemáte.

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                     manželé Jaromír a Jana Okurkovi
                                                 Pod Sklálou 45/1258
                                  760 01 Zlín
    

    

 


Návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví zašlete druhé straně poštou nejlépe doporučeně s dodejkou.

 


Tento vzor je možné využít v případě, že některý ze spoluvlastníků má zájem odkoupit od druhého spoluvlastníka jeho spoluvlastnický podíl. Mají-li nemovitou věc ve spoluvlastnictví více než dva spoluvlastníci a jeden má zájem od druhého odkoupit spoluvlastnický podíl, může takového spoluvlastníka oslovit, ale v případě prodeje mají všichni spoluvlastníci předkupní právo, tzn. prodávající musí učinit nabídku prodeje spoluvlastnického podílu i ostatním spoluvlastníkům.

 

Dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny