Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Středa, 24. říjen 2018 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 2193x

 

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků   - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků 

 

 


Já, níže podepsaný ................................................................, nar. ......................................., trvale bytem.................................................


p r o h l a š u j i,


že souhlasím se svým ustanovením do funkce předsedy výboru Společenství vlastníků domu 2584, se sídlem Hraběcí 2584/47, 100 01 Praha 1, IČO: 25689745, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu S 4589 (dále jen „společenství“) a souhlasím se zápisem své osoby v uvedené funkci do rejstříku společenství vlastníků jednotek, jakož i s převzetím tomu odpovídajících práv a povinností v souladu se stanovami společenství a ustanoveními příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Současně prohlašuji, že jsem plně svéprávný, bezúhonný a nenastala u mě překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

 

Ve Praze dne ................

 

    ....................................
             podpis

 


 

Čestné prohlášení slouží jako příloha k návrhu na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku. Podpis osoby, která čestné prohlášení činí musí, být úředně ověřen

 

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny