Dobrý večer, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Nezabavitelné minimum a jeho výše, exekuce na plat

nezabavitelne_minimum_exekuce_na_plat.jpgZákonem je stanovená částka, která musí každému zaměstnanci zůstat z jeho mzdy bez ohledu na výši jeho dluhů. Horší ovšem je, pokud je zablokovaný celý účet. Než se vše vyjasní, jsou peníze u exekutora. Stránka stručně řeší otázku nezabavitelného minima a jeho výše podle platu.
___
___

Kdo platí daň z převodu nemovitosti, jaká je výše daně z převodu nemovitosti?

kdo_plati_dan_z_prevodu_nemovitosti.jpgPokud někdo prodává nemovitost, vzniká také nutnost zpalatit daň z převodu nemovitosti. Otázkou je, kdo je povinný tuto částku zaplatit. Daň z převodu nemovitostí spravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Naleznete zde, co je předmětem daně, do kdy a kde se musí zaplatit.

___

___

Dluhy a závazky vzniklé v době manželství

dluhy_vznikle_v_dobe_manzelstvi.jpgČlánek zmiňuje právo manželů na společnou správu majetku a zaměřuje se na vznik závazku (dluhů) v době manželství a možnost právní úpravy této situace. Odpovídá defacto na otázku kdo platí dluhy vzniklé za dobu trvání manželství.
___
___

Lhůta pro vyřízení reklamace a sankce za nesplnění termínu

lhuta_pro_vyrizeni_reklamace_a_sankce.jpgNení vám jasné, dokdy musí být vyřízena reklamace věci nebo služby, kterou jste za své peníze obdrželi? Chcete vědět, jak je dlouhá doba reklamačního řízení? Zajímají vás sankce za nesplnění termínu vyřízení? Potom čtěte dále.

___

___

Zrušení, vyvázání spoludlužnictví hypotéky a úvěru při rozvodu je problém

zruseni_vyvazani_spoludluznictvi_hypoteky_uveru_na_dum_byt_bydleni.jpgVyvázání či chcete-li zrušení spoludlužnictví není nikdy jednoduchá věc. Článek se zaměřuje na situaci při rozvodu manželství a zmiňuje různé varianty a řešení této situace. Článek jsem sice zařadil do kategorie právo, ale realizace vyřešení zániku dluhu záleží spíše na dohodě než na právech.

  vyvázání ručitele

Kdo má a nemá nárok na nemocenskou? Neschopnost po opilosti, rvačce, trestném činu

kdo_ma_narok_na_nemocenske_davky_zraneni_v_opilosti_bitce.jpgZa určitých okolností pojištěnec nemá nárok na nemocenské dávky. Kdy je upřesněno v tomto článku. Článek také dále zveřejnuje informace o neschopenkách a specifikuje pracovní neschopnost u těhotných žen.

___

___

Nákup a prodej majetku v době manželství, promlčencí doba neplatnosti

nakup_a_prodej_majetku_v_dobe_manzelstvi_promlceci_doba.jpgČlánek pojednává o koupi a prodeji majetku manželů (tedy manželského majetku neboli společného jmění manželů) bez vědomí a s vědomím druhého manžela (manželky), zmiňuje promlčecí dobu, dokdy je možné takové jednání napadnout a zmiňuje se také o tom, když jeden z manželů brání užívání věci ve výlučném vlastnictí obou manželů.

___

Pracovní neschopnost, nemocenská, neschopenky - pravidla, nárok

pracovni_neschopnost_nemocenska_neschopenky_.jpgČlánek specifikuje co je to nemocenská, sociální dávka, dočasná pracovní neschopnost. Upřesňuje kdo nemá a má právo na nemocenské dávky a v jaké procentuelní výši. Uvádí kdo rozhoduje o neschopnosti. 

___

___

Hypotéka a rozvod manželství - co teď? Prodat dům? Přenechat? Bydlet spolu?

hypoteka_uver_na_dum_bydleni_a_rozvod_manzelstvi.jpgČlánek řeší hypotéku (úvěr na bydlení) získanou v době manželství a následné řešení v době rozvodu. Zmiňuje konkrétní možnosti manželů, jak se mohou domluvit a krajní řešení, pokud se nedomluví.

___

___

Nárok na podporu v nezaměstnanosti u absolventů středních a vysokých škol

narok_na_podporu_v_nezamestnanosti_u_absolventu_strednich_vysokych_skol.jpgNěkteří studenti, kteří ukončili studium na vysoké nebo střední škole marně hledají pracovní uplatnění, a rozšíří tak řady nezaměstnaných. Mají takoví bývalí studenti a žáci nárok na podporu v nezaměstnanosti?
___
___