Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Nákup a prodej majetku v době manželství, promlčencí doba neplatnosti

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Nákup a prodej majetku v době manželství, promlčencí doba neplatnosti Email
Neděle, 14. září 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 3846x

nakup_a_prodej_majetku_v_dobe_manzelstvi_promlceci_doba.jpgČlánek pojednává o koupi a prodeji majetku manželů (tedy manželského majetku neboli společného jmění manželů) bez vědomí a s vědomím druhého manžela (manželky), zmiňuje promlčecí dobu, dokdy je možné takové jednání napadnout a zmiňuje se také o tom, když jeden z manželů brání užívání věci ve výlučném vlastnictí obou manželů.

___

Ne každá smlouva o převodu vlastnictví věci (majetkového práva) ze (resp. do) společného jmění uzavřená jen jedním z manželů nad rámec obvyklé správy, je neplatná. Souhlas opomenutého manžela k právnímu úkonu nad rámec obvyklé správy lze učinit i dodatečně. Právní úkon, který uskuteční jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, nepůjde-li o obvyklou správu majetku, je stižen toliko relativní neplatností, neplatným bude proto pouze tehdy, jestliže opomenutý manžel v promlčecí lhůtě 3 let neplatnost namítne.

Dojde-li mezi manžely k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného jmění, rozhodne na návrh některého z nich soud. Neshody se mohou týkat způsobu a rozsahu užívání věcí, nákladů, které mají být na věc vynaloženy, hospodaření s věcmi, ale též může jít o případ, kdy jeden z manželů vylučuje druhého manžela z užívání společné věci.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny