Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Pití, požívání alkoholu v zaměstnání, na pracovišti a zákony - kdy se smí a nesmí pít

piti_pozivani_alkoholu_v_zamestnani_na_pracovisti_pravo_zakon.jpgOd případu, kdy se zjišťuje, zda zaměstnanec pod vlivem alkoholu nenastupuje do práce, je nutné odlišit případ, kdy zaměstnanec požil alkoholické nápoje na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště. Zde se nezjišťuje, zda je pod vlivem alkoholu, ale zda alkoholické nápoje požil.

___

___

Kouření na pracovišti, v práci a zákony (právní úprava)

koureni_na_pracovisti_a_zakon.jpgPodle § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen "zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy". Tímto předpisem je především zmiňovaný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

___

___

 

Odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem, testu na alkohol na pracovišti, v zaměstnání

alkohol_na_pracovisti.jpgZákon ukládá "nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně" a "nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele". Jak je to ale s kontrolou střízlivosti na pracovišti? Co zaměstnavatel může a nemůže?

___

___

Odpovědnost za zavazadla a odložené věci v hotelu, hotelovém pokoji, ubytovacím zařízení

odpovednost_za_zavazadla_a_odlozene_veci_v_hotelu_ubytovacim_zarizeni.jpgJednou ze základních právních povinností provozovatele poskytujícího ubytovací služby je vytvořit podmínky pro ochranu věcí, které host vnesl anebo které byly pro něho vneseny do prostor ubytovacího zařízení. Za porušení této povinnosti nese odpovědnost provozovatel.

___

Zrušení trvalého pobytu, bydliště rodiči zletilému dítěti - postup, žádost

zruseni_trvaleho_bydliste_pobytu_rodici_zletileho_ditete.jpgV našich životech se vyskytují lecjaké situace. Může se nám stát i to, že se naše dítě zadluží a podku má trvalé bydliště u rodičů, jednoho dne čekaně či nečekaně zaklepe exekutor s exekučním rozhodnutím. Situaci je nutno řešit hned v zárodku!

náležitosti žádost

Zástavní právo, smlouva, vznik a zánik, movitost a nemovitost jako zástava, zánik zástavy

zastavni_pravo_smlouva_movitost_nemovitost_jako_zastava_zanik_zastavy.jpgPři vyřizování hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, nebo při jiné potřebě finančních prostředků se mohou vyskytnout problémy, se kterými jste možná v prvopočátku nepočítali. Potřebujete-li se půjčit větší částku, bude vámi vybraná bankovní instituce požadovat zřízení zástavního práva k určité nemovitosti.

___

___

Vznik a zánik věcného břemene u nemovitostí, jak smlouvou zrušit věcné břemeno?

vznik_zanik_vecnych_bremen.jpgČlánek pojednává obecně o věcných břemenech, které se vztahují ke konkrétní nemovitosti. Článek vás seznámí, jak věcná břemena vznikají, jak zanikají a jakým způsobem se evidují v katastru nemovitostí.

___

___

Odhlášení trvalého bydliště, pobytu - komplikace s přihlášeným, postup

odhlaseni_zruseni_trvaleho_bydliste_postup_narok.jpgPřihlášení k bydlení není těžké. Pokud ale někdo odmítá váš dům nebo byt  dobrovolně opustit, může být zrušení trvalého pobytu poměrně komplikovanou záležitostí. Jak na to?

___

Fikce doručení - kdy je dopis, obsílka doručena dle zákona?

fikce_doruceni.jpegPtáte se, kdy se považuje doporučený dopis, soudní obsílka nebo jiná písemnost za doručenou? Na tuto otázku vám ve stručnosti odpoví následující článek a ve stručnosti vysvětlí co je to nebo co znamená fikce doručení.

___

___

Nevyzvednutá soudní obsílka nebo nepřevzetí doporučeného dopisu není řešením!

neprezvednuti_nevyzvednuti_soudni_obsilky_doporuceneho_dopisu.jpegPřijde nám lístek z pošty, že nám přišel doporučený dopis nebo dopis do vlastních rukou. Pokud si dopis nevyzvedneme, vůbec si tím nepomůžeme. Důvody popisuje níže uvedený článek.
___
___