Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Odhlášení trvalého bydliště, pobytu - komplikace s přihlášeným, postup

odhlaseni_zruseni_trvaleho_bydliste_postup_narok.jpgPřihlášení k bydlení není těžké. Pokud ale někdo odmítá váš dům nebo byt  dobrovolně opustit, může být zrušení trvalého pobytu poměrně komplikovanou záležitostí. Jak na to?

___

Změna trvalého pobytu (TP) může být uskutečněno ze tří důvodů:

  • osoba byla zapsána na základně nepravdivých nebo zfalšovaných údajů
  • došlo k zániku nemovitosti
  • zaniklo užívací právo tomu, kdo byl přihlášen v nemovitosti

 


Z trvalého pobytu nelze nikoho odhlásit, ale lze pouze změnit adresu TP. Pokud by totiž bylo možné někoho odhlásit, nemusel by se už nikde přihlásit, a to je v rozporu se zákonem, neboť každý občan musí mít uveden údaj o místě, kde pobývá.

Podmínky pro změnu trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášen/a k TP, vyplývají ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a musejí být splněny zároveň.

TP můžete takové osobě změnit za splnění těchto předpokladů:

1) osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti

2) osoba v objektu nebydlí

3) osoba objekt neužívá.

Pokud doložíte splnění uvedených podmínek, obecní úřad by měl údaj o TP takové osoby formou správního řízení změnit na adresu ohlašovny, tedy přímo na adresu obecního úřadu (tzv. bezdomovecký TP).


Jak to vidí zákon?

Zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel:

§ 10

 

(1) Místem TP se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo TP, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z přihlášení občana k TP nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

§ 12

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu TP, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo TP občana, a neužívá-li občan tento objekt. Související odkazy: