Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Fikce doručení - kdy je dopis, obsílka doručena dle zákona?

fikce_doruceni.jpegPtáte se, kdy se považuje doporučený dopis, soudní obsílka nebo jiná písemnost za doručenou? Na tuto otázku vám ve stručnosti odpoví následující článek a ve stručnosti vysvětlí co je to nebo co znamená fikce doručení.

___

___

Od 1. července 2009 vstoupila v účinnost novela občanského soudníhu řádu. Ta mimo jiné přinese i změnu v systému doručování soudních zásilek.

Nová úprava přenese odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Bude zde platit tzv. fikce doručení, to znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. Nikdo už se tak nebude moci vyhýbat převzetí zásilky a brzdit soudní projednání věci. Stránka je zaměřena na fyzické osoby, protože právnickým osobám bude datová schránka zřízena automaticky.

 

Více viz zde.