Příjemnou noc, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Předkupní právo smluvní a věcné - vysvětlení pojmů

predkupni_pravo_vecne_smluvni_zakonne.jpgMůže se stát, že osoba, od které budete nemovitost kupovat, bude sice souhlasit s prodejem svého domu či bytu, ale bude trvat na tom, že pokud jej budete chtít někdy v budoucnu dále prodat, musíte nemovitost nejdříve nabídnout ke koupi této osobě , a teprve po jejím odmítnutí ji můžete převést na jinou osobu. Jedná se o tzv. předkupní právo, které lze zřídit dle ustanovení § 602 až 605 Občanského zákoníku.

___

Náležitosti pracovní smlouvy, co musí pracovní smlouva obsahovat, aby byla platná

nalezitosti_pracovni_smlouvy_co_musi_pracovni_smlouva_obsahovat.jpegStále častěji se můžeme setkat s dotazem, co všechno by měla obsahovat pracovní smlouva. Obecně se dá říci, že by měla obsahovat vše, na čem se dohodnou obě strany, které smlouvu podepisují. Málokdy je však zaměstnanec v pozici, aby si mohl diktovat, co se ve smlouvě nakonec objeví a co ne. Přesto zákon upravuje i tuto otázku a jsou náležitosti, které smlouva obsahovat MUSÍ.

___


Předkupní právo nájemníka na byt, bytovou jednotku - informace, pravidla

predkupni_pravo_na_byt_bytovou_jednotku_pravidla.jpgŘada nájemníků má velký zájem koupit si byt, ve kterém žijí. Samozřejmě za předpokladu, že by se majitel domu rozhodl byt prodat. Mají nájemníci v takovém případě předkupní právo, nebo majitel může byt převést na kohokoli?

 

___

Neplacení výživného u otce v zahraničí - jak postupovat

neplaceni_vyzivneho_u_otce_v_zahranici.jpegNeplnění vyživovací povinnosti se samozřejmě může týkat i rodičů v zahraničí. Rodič nebo osoba, které bylo dítě soudně svěřeno do péče (v případě zletilosti dítě samo), se mohou obrátit s žádostí o pomoc při vymáhání výživného na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Výživné lze vymáhat na základě již existujícího exekučního titulu, tedy vykonatelného rozhodnutí českého nebo zahraničního soudu, které placení výživného konkrétní osobě ukládá.

___

Střídavá péče o dítě a zákon, svěření dítěte - jak postupovat

stridava_pece_o_dite_zakon_svereni_do_pece_otce_matky.jpgV případě, že je manželství již tak rozvráceno, že není šance na usmíření, podá jeden z rodičů návrh k soudu na svěření dítěte nebo dětí do své péče (v lepším případě po dohodě s druhým rodičem na střídavou péči) v době do a po rozvodu. Návrh se podává k okresnímu soudu v místě bydliště.

___

Soudní znalec ve věci svěření dítěte do péče otce a jeho vliv u soudu

soudni_znalec_svereni_ditete_do_pece_matky_otce.jpgI soudní znalec, který dá svůj posudek k soudu s doporučením svěření dítěte do péče otce nebo matky může být občas nestranný a může udělat některé chyby. Článek obsahuje text, jak se bránit proti případné křivdě a jak se domoci toho, že ne vždy musí být dítě svěřeno matce.

___

Zpoždění vlaku a nárok na odškodné, náhradu škody, ušlého zisku - jak na to

zpozdeni_vlaku_a_narok_na_odskodne_usly_zisk.jpegNebude to trvat dlouho (zřejmě kolem roku 2014) a za zpoždění vlaku bude organizace, která zajišťuje vlakovou dopravu (možná to budou za pár let stále České dráhy) sankcionována. Již v nynější době ale můžete v případě, že došlo ke zpoždění vlaku požadovat náhradu ušlého zisku. Jak na to vám poradí právnička Dagmar Roupachová na online audiozáznamu TV Nova.

___

Hrubé porušení pracovní kázně - kdy může dát zaměstnavatel výpověď z tohoto důvodu

vypoved_pro_hrube_poruseni_pracovni_kazne.jpgObčas vám může zaměstnavatel vyhrožovat tím, že dostanete výpověď podle §53 zákoníku práce a to pro hrubé porušení pracovní kázně. Ono to ale není tak jednoduché. Článek poměrně obsáhle informuje o tom, jaké jednání se tak dá označit a např. zda je možné dát výpověď těhotné ženě.

___

Právník zdarma k soudu ve finanční tísni - jak na to

pravnik_zdarma_k_soudu.jpgAdvokát zdarma - i to je v dnešní době možné. Bezplatné právní poradenství až po advokátní zastoupení u soudu (také zdarma) mohou získat zaměstnanci, kteří se stali obětí porušení předpisů ze strany zaměstnavatele. Zpravidla se jedná o nevyplacení mzdy či nedodržení smluvních podmínek.

 

Právník online grátis

 

Novela exekutorského zákona, exekučního řádu 2009

novela_exekutorskeho_zakona_exekucniho_radu.jpgExekuční řízení se má ještě před koncem roku zjednodušit a zrychlit. Současně by se měla zvýšit ochrana práv účastníků tohoto řízení. Počítá s tím vládní novela exekučního řádu, kterou 22.7.2009 schválil Senát. Normu, která má nabýt účinnosti do dvou měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostane k podpisu prezident.
___
___