Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Střídavá péče o dítě a zákon, svěření dítěte - jak postupovat

stridava_pece_o_dite_zakon_svereni_do_pece_otce_matky.jpgV případě, že je manželství již tak rozvráceno, že není šance na usmíření, podá jeden z rodičů návrh k soudu na svěření dítěte nebo dětí do své péče (v lepším případě po dohodě s druhým rodičem na střídavou péči) v době do a po rozvodu. Návrh se podává k okresnímu soudu v místě bydliště.

___

Případ je přidělen soudci dle bydliště rodičů. Pokud jeden z rodičů neví o návrhu druhého rodiče, dostane doporučeným dopisem informaci o návrhu. V dopise je uvedeno jednací číslo, které je dobré si zapamatovat. Dopis by měl obsahovat kopii návrhu druhého rodiče, ale doporučuji osobní návštěvu u soudu a nahlédnutí do spisu.

Do spisu lze nahlížet v úředních hodinách soudu - informace ohledně vašeho soudu naleznete na www.justice.cz . Více informací o nahlížení do soudního spisu získáte kliknutím zde. Ze spisu je možné dělat výpisky a opisy (§ 44 OSŘ). Pokud budete chtít kopii některé stránky je nutné donést kolek v ceně 15,-Kč/stránku (může se lišit). Pokud budete chtít kolky zakoupit u soudu máte smůlu. V úvahu připadá také, že si vybrané listy nafotíte digitálním fotoaparátem, ale v tomto se pravděpodobně budou snažit úřednice vám zabránit. Nelze, aby Vám bylo zabráněno na co máte nárok.Je nutné přivolat předsedu soudu,aby věc řešil.Ofocení na vlastní náklady vlastním fotoaparátem nahrazuje přepis a není důvod,proč toto zakázat.

 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a jeho role při svěření dítěte do péče

V momentě, kdy jste informováni soudem o návrhu, je informováno i OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí, zákon č. 359/1999 Sb.). v místě vašeho bydliště. OSPOD je tzv. opatrovníkem dítěte před soudem, má tedy především hájit zájmy dítěte. Rodiče jsou povinni s OSPOD spolupracovat. Sociální pracovnice (většinou ženy) mají shromažďovat podklady o situaci v rodině, o dítěti, o rodičích. O všech těchto informacích vedou spis (§ 55 zák. 359/1999 Sb.). Je málo známo, že OSPOD může vést ještě druhý spis, tzv. písemnosti tvořící podklad pro zpracování spis. dokumentace. Pozor - dle ústavy ČR máte právo nahlížet do všech písemností, které se týkají vaší osoby, tedy do obou spisů!

OSPOD je povinen poskytnout soudu údaje pro občanské soudní řízení. Zde je nutné si ohlídat, co je soudu sděleno a co není. V praxi totiž dochází k záměrnému informování o nepravdivých situacích a naopak o záměrném zamlčování důležitých informací soudu. Vše většinou ve prospěch matek a nebo v zájmu hladkého průběhu soudu. Proto se obecně doporučuje mít kopie ze všech zpráv vedených na OSPOD. Při jednání s OSPOD vždy požádat o sepsání zprávy a kopii této zprávy. Je důležité aby ve zprávě bylo vše uvedeno tak jak se skutečně stalo, protože zprávu sepisuje sociální pracovnice, může obsah negativně ovlivňovat, či fabulovat. Proto před samotným podepsáním si zprávu přečtěte a případně požádejte o opravu.

Po několika měsících od podání návrhu soudu, bude nařízeno jednání. Při prvním jednání dojde většinou pouze na výslechy obou rodičů. Pokud nedojde mezi rodiči k dohodě, jednání se odročí s tím, že budou vyslechnuti svědkové. Do určité lhůty je nutné soudu dodat jména a adresy vámi navrhovaných svědků. Až bude nařízeno další jednání, doporučuje se zhruba týden před samotným jednáním nahlédnout do spisu. Měl by zde být návrh svědků druhého rodiče. Toto je důležité pro přípravu otázek a důkazů k jednání. Na výslech svědků se důkladně připravte - většinou svědek nejdříve sám o věci řekne co ví nebo se jej ptá soudce, pak klade otázky navrhovatel následně druhá strana.

Pozor - máte právo žádat aby bylo zaprotokolováno vše tak jak bylo řečeno!

Zdroj: www.tatka.cz


Související odkaz: