Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Soudní znalec ve věci svěření dítěte do péče otce a jeho vliv u soudu

soudni_znalec_svereni_ditete_do_pece_matky_otce.jpgI soudní znalec, který dá svůj posudek k soudu s doporučením svěření dítěte do péče otce nebo matky může být občas nestranný a může udělat některé chyby. Článek obsahuje text, jak se bránit proti případné křivdě a jak se domoci toho, že ne vždy musí být dítě svěřeno matce.

___

Pokud soud nedokáže adekvátně rozhodnout ve věci svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, případně při rozhodování o střídavé péči, může soud nařídit vypracování psychologického posudku soudním znalcem.

Mělo by se jednat o odborníka - psychologa soudního znalce, který na základě rozhovorů a testů zjistí skutečný vztah mezi rodiči a dětmi. Psycholog dodá soudu soudně-znalecký posudek, který obsahuje popis rozhovorů s rodiči a dětmi, závěry psychologických testů a celkové závěry s doporučením, jak by měl styk s dětmi vypadat. Zde je na místě další důležité upozornění. To, že jsou v České republice děti svěřovány především matkám, ovlivňují v řadě případů právě soudní znalci.

Po vypracování posudku bude každé straně (otci a matce) jedena kopie doručena domů. Pořádně si jej pročtěte a pokud bude posudek obsahovat nepravdivé informace nebo lži, nebo jen bude doporučovat svěřit dítě matce, bez objektivních příčin, je nutné ihned jednat. Co nejdříve si sežeňte jiného psychologa-soudního znalce, a objednejte si u něj vypracování soudně-znaleckého posudku ve stejném znění, jak jej zadal soud. Ohledně psychologa se můžete obrátit i na Unii otců.

Pokud jste si jisti, že jste dobrým rodičem a máte s dětmi dobrý vztah a není tedy důvod proč byste měl být vyloučen z jejich výchovy (klasický styk po 14 dnech je vyloučením rodiče z výchovy a péče o dítě) - neváhejte za tento posudek zaplatit. Po vypracování tohoto posudku si jej zatím nechte pro sebe, pravděpodobně bude obsahovat zcela jiné závěry než posudek objednaný soudem - soudu jej předložte až v nejvhodnější moment. V praxi se totiž pravidelně stává, že si znalec pozve k vyšetření pouze dítě s matkou! Takový posudek musí být proto ihned napaden jako neplatný. Důkaz tohoto si můžete zajisti již při domluvě návštěvy u znalce, před vypracováním posudku - pokud si pozve pouze vás, je na místě ihned mu napsat doporučený dopis, že dle nařízení soudu má být provedeno vyšetření vztahu dítěte a rodičů a proto se chcete dohodnout na návštěvě s dítětem.

Pokud znalec během měsíce neodpoví, navštivte jej se dvěma svědky (ne z rodiny) a položte mu stejný dotaz. Pokud odpoví, že si dítě vyšetří nebo vyšetřil s matkou, ihned podejte na znalce odůvodněnou stížnost k soudu s návrhem na změnu znalce. Výpověď svědků přiložte k dopisu.

Pozor také na případ, kdy rodiče již nežijí spolu, ale s dětmi se střídají - aby si vás znalec neobjednal na vyšetření v den, kdy je dítě zrovna u matky. Důvodem je, že dítě může být negativně ovlivněno. Během několika týdnů, by vám měl přijít od soudu doporučený dopis, s otázkou jestli si přejete výslech soudního znalce. Obratem na něj odepište (doporučeně), že ve věci -číslo jednací- navrhujete výslech soudního znalce. Na další jednání soudu, tak bude znalec předvolán jako svědek. K tomuto je nutné si připravit konkrétní otázky, ve kterých spatřujete rozpory.

Posudek znalce by měl obsahovat odpovědi na následující otázky:

 

Kritéria pro posuzování kvality výchovných předpokladů rodičů

  • Osobnost rodiče - ke zdravému vývoji osobnosti dítě potřebuje vzor, výchovu má určovat psychicky zdravější rodič
  • Vztah rodiče k dítěti - pozitivní vztah k dítěti, jinak řečeno láska k němu, je podmínkou sine qua non pro jeho další vývoj
  • Charakter, morálka, struktura mravních norem rodičů - k formování vlastního charakteru má mít dítě dobrý vzor. Dítě potřebuje někoho, pro koho jsou mravní otázky živé, kdo se jimi zaměstnává a někdy i trápí, pro koho je dobro a zlo důležitým životním tématem.
  • Respekt k právu dítěte stýkat se s druhým rodičem - zpřetrhání citového pouta dítěte k rodiči vede k narušení základní životní jistoty dítěte, popouzení pak k celému spektru poruch
  • Vztah dítěte k rodiči - ke svému normálnímu vývoji dítě potřebuje trvalou přítomnost dospělé osoby, ke které si vytváří pěkný a trvalý vztah
  • Vzor pro vytvoření sociální, zejména sexuální role, identity - k uspokojivému osvojení role musí mít dítě vhodný vzor….chlapec dospěje k pocitu, že je správným mužem pomocí procesu identifikace s otcem. Výzkumy ukázaly, že děti žijící s jedním rodičem se v průměru přizpůsobují lépe, je-li rodič stejného pohlaví.
  • Úroveň vzdělání a inteligence rodiče - sem také patří technické dovednosti apod. Je li dítě takto nadáno.
  • Šíře rodinného zázemí - širší rodinné zázemí je pro všestranný rozvoj dítěte a jeho pocit životní jistoty příznivější.- sem počítáme babičky, samozřejmě také sourozence rodiče a jejich děti zejména jsou li srovnatelného věku. Důležité je jak daleko od sebe tito příbuzní bydlí, také jejich kvalita vztahu. Svůj význam také mají chaty, Chalupy apod. Důležité je také znát kdo by rodiče zastupoval v případě nemoci, úrazu apod.
  • Kontinuita prostředí pro dítě - dítě by pokud možno nemělo přetrhávat svazky s důležitými osobami a prostředím, na které si zvyklo.
  • Socioekonomický status rodiče - má-li rodič více finančních prostředků, může dítěti zajistit lepší životní podmínky (zdravější životní styl, lepší bydlení, lepší stravu, lepší zdravotní péči, lepší vzdělání, lepší podmínky pro rozvoj talentu, nadání).