Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Novela exekutorského zákona, exekučního řádu 2009

novela_exekutorskeho_zakona_exekucniho_radu.jpgExekuční řízení se má ještě před koncem roku zjednodušit a zrychlit. Současně by se měla zvýšit ochrana práv účastníků tohoto řízení. Počítá s tím vládní novela exekučního řádu, kterou 22.7.2009 schválil Senát. Normu, která má nabýt účinnosti do dvou měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostane k podpisu prezident.
___
___

Hlavní změnou novely je přiměřenost exekucí, která má zaručit, že zabavovaný majetek nebude mnohem vyšší hodnoty než dlužná částka. Exekutor by tak už do budoucna kvůli vymáhané stokoruně neměl obstavit celý bankovní účet nebo nemovitost.

Hlavním způsobem, jak získat od dlužníka peníze, bude takzvané přikázání pohledávky, poté srážky ze mzdy, a teprve pak bude moci exekutor sáhnout na majetek dlužníka.

Nově by mělo platit, že dlužník v exekuci bude mít sice zablokovaný celý majetek s výjimkou běžných činností, jakmile ale bude zajištěn dostatečný majetek pro uhrazení dluhu, majetek bude opět uvolněn.

Novela zpřesňuje také okolnosti postihu exekutorů a čekatelů na místo exekutora. Přestupky exekutorů má nově řešit kárný senát Nejvyššího správního soudu, v němž bude moci mít zastoupení Exekutorská komora. Komora by rovněž měla vypisovat místo ministerstva spravedlnosti výběrové řízení na soudní exekutory, ovšem podle vymezených pravidel a lhůt.

O zahájení exekuce by měl podle novely nadále rozhodovat soud, ale návrh na zahájení řízení by se měl nově podávat soudnímu exekutorovi. Ten se teprve se všemi náležitostmi obrátí na exekuční soud, který svým usnesením rozhodne. Exekutor bude také vyřizovat pouze takové věci, v nichž mezi účastníky panuje shoda. V opačném případě předloží věc k rozhodnutí soudu.

Podle ministerstva spravedlnosti je novela nezbytná vzhledem k neutěšenému stavu exekuční agendy, kdy soudy musejí vykonávat obecnou administrativu, místo aby se věnovaly věcem, kde je mezi účastníky řízení spor nebo které jsou věcně obtížné. Novela prý není namířena proti exekutorům, ale má zabránit tomu, aby přehmaty některých exekutorů poškozovaly celý exekutorský stav.

Norma přináší také možnost vyškrtnutí věci ze soupisu. To znamená, že pokud exekutor zapsal věc, která patří třetí osobě, může soudní exekutor rozhodnout o vyškrtnutí této věci ze seznamu zabaveného majetku. Dalším vstřícným krokem vůči věřitelům je stanovení lhůty, v níž bude exekutor povinen vyplatit oprávněné osobě vymoženou částku.

 

 


Související odkazy:

 

Vzory: