Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Předkupní právo smluvní a věcné - vysvětlení pojmů

predkupni_pravo_vecne_smluvni_zakonne.jpgMůže se stát, že osoba, od které budete nemovitost kupovat, bude sice souhlasit s prodejem svého domu či bytu, ale bude trvat na tom, že pokud jej budete chtít někdy v budoucnu dále prodat, musíte nemovitost nejdříve nabídnout ke koupi této osobě , a teprve po jejím odmítnutí ji můžete převést na jinou osobu. Jedná se o tzv. předkupní právo, které lze zřídit dle ustanovení § 602 až 605 Občanského zákoníku.

___

Podstata tohoto práva spočívá v závazku kupujícího nabídnout prodávajícímu věc zpět ke koupi.

Předkupní právo věcné

Navíc dle § 603 odst. 2 Občanského zákoníku lze předkupní právo dohodnout jako právo věcné. To znamená, že na základě návrhu na vklad předkupního práva zapíše katastrální úřad dle smlouvy o zřízení předkupního práva (jejímž předmětem je nemovitost) oprávněného z překupního práva do katastru nemovitostí.

Shrnutí: Pokud je předkupní právo dohodnuto jako věcné, především to znamená, že musí být vloženo do katastru nemovitostí. Toto předkupní právo pak působí vůči všem osobám, které se stanou vlastníky předmětné nemovitosti v budoucnu

Předkupní právo smluvní

Naproti tomu existuje předkupní právo smluvní, které je k určité nemovitosti dohodnuto pouze smlouvou, aniž by se následně vkládalo do katastru nemovitostí. Potom je zavázán pouze první kupující a osoby, které by případně koupily nemovitost dále, již překupním právem vázány nebudou.

Výhoda zřízení věcného práva

Zřízení předkupního práva jako práva věcného má velkou výhodu v tom, že jakákoli dispozice s nemovitostí je pod kontrolou katastrálního úřadu. Oprávněný z překupního práva se pak může po jakékoli třetí osobě domáhat, aby mu nemovitost nabídla ke koupi.

Co musí učinit katastrální úřad při převodu vlastnického práva k nemovitosti

Pokud tedy katastrální úřady zjistí, že předmětem převodu je věc zatížená předkupním právem jako právem věcným, měly by vyzvat oprávněného z předkupního práva, zda hodlá své právo uplatnit či nikoli a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Kdyby oprávněný sdělil, že uplatňuje překupní právo, katastrální úřad by mohl návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy zamítnout.
 

 
Související odkazy: