Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Nový občanský zákoník 2014 a patologicko-anatomické pitvy

novy-obcansky-zakonik-2014-a-patologicko-anatomicke-pitvyPo nabytí účinnosti nového občanského zákoníku zaujali někteří právníci stanovisko, že od 1. ledna 2014 nelze již provádět patologicko-anatomické a zdravotní pitvy bez předchozího písemného souhlasu toho, kdo má být pitván, který by byl udělen za jeho života. Pitvy se podle tohoto stanoviska mají provádět pouze tehdy, pokud jejich provedení zákon výslovně stanoví.

___

___

Řízení motorových vozidel při užívání opiátů, opioidů - právní pohled

rizeni-motorovych-vozidel-pri-brani-opiatu-opioidu-pravni-pohledNovela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, zavedla povinnost lékaře informovat příslušný obecní úřad o zdravotní nezpůsobilosti či omezení zdravotní způsobilosti pacienta – držitele řidičského oprávnění. Na četné dotazy lékařů, jak se mají postavit k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u těch pacientů, kterým byly při léčbě chronické bolesti nasazeny opioidy, se vědecká rada ČLK touto problematikou zabývala a vydala doporučení, které bylo jednomyslně přijato představenstvem ČLK dne 13. 12. 2013.

___

Lékařské služby v nemocnicích 2014 - otázka přesčasů je těžko řešitelná

lekarske-sluzby-v-nemocnicich-2014-otazka-prescasu-je-tezko-resitelnaOd 1. ledna 2014 končí České republice výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Nynějších maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se tímto dnem sníží o polovinu na 8 hodin týdně. Řada nemocnic se tak může dostat do kritické situace, a pokud bude chtít dodržet zákon, nebude schopna zajistit současný 24hodinový provoz. Druhou možností je zákon obejít.

___

___

Nemocniční přesčasové služby lékařů 2014 z pohledu práva - 8 hodin/týden a dost

nemocnicni-prescasove-sluzby-lekaru-2014-z-pohledu-prava1.1.2014 mělo být přelomové datum v českém zdravotnictví, aspoň co se nemocnic a lékařských pohotovostních služeb týká. Toho dne mělo skončit to, co považovaly generace nemocničních lékařů za nemožné – stovky a stovky hodin navíc strávených každý rok v nemocnici o nocích, víkendech a svátcích. Nestalo se tak. Proč se tak nestalo? Pro pochopení začnu krátkým exkurzem do historie.

___

___

Nový občanský zákoník 2014 a Bezplatná právní poradna online

novy-obcansky-zakonik-2014-bezplatna-pravni-poradnaWeb největší bezplatné právní poradny online v ČR poskytuje lidem právní rady zdarma již od roku 2009. Obsahuje přes 17.000. stránek a věnuje se všem oblastem práva - občanské, pracovní, rodinné, správní, trestní, zdravotní, stavbební ad. V prosinci 2013 bylo do webu uloženo asi 200 stránek, které mají lépe připravit lidi na změny, které přináší nový občanský zákoník 2014. Soupis stránek je uveden níže.

___

___

Lhůta na vrácení zboží koupeného přes internet, je nutný originální obal?

lhuta-na-vraceni-zbozi-pres-internet-je-nutny-originalni-obalNakupování přes internet má řadu výhod, a tak není divu, že je stále oblíbenější. Víte ale, co dělat, když se vám výrobek, který dorazil, nelíbí nebo neodpovídá tomu, který jste vybrali? A nemáte jasno v tom, jestli je nutný při vrácení zboží koupeného přes internet originální obal?

___

___

Porušení autorského práva použitím fotografií na webu, facebooku

poruseni-autorskeho-prava-pouzitim-fotografii-na-webu-facebookuVlastní internetové či facebookové stránky dnes mají i nejmenší firmy. Aby ne, vždyť bez nich jako by neexistovaly. Má to ale svá nebezpečí. Stačí málo. Uvidíte na internetu fotografii, která se vám báječně hodí do stránek. Proč si ji nestáhnout k sobě a nepoužít? Co je na internetu, je přece pro všechny, ne?

___

___

Záznam o poučení pacienta do zdravotnické dokumentace - zákony, předpisy

zaznam-o-pouceni-pacienta-do-zdravotnicke-dokumentace-zakony-predpisyDotaz: V lékařských zprávách od různých svých kolegů se setkávám na konci zprávy s poučením, že pacient byl informován, že s léčbou souhlasí apod. Někteří kolegové ve svých zprávách naopak takové poučení nemají, já zatím také ne. Je přítomnost tohoto poučení nutná? Musí jej tam mít všichni ambulantní lékaři? Musí být i ve zdravotnické dokumentaci, když pacient zprávu nedostane, anebo jen tehdy, když pacient dostane lékařskou zprávu do ruky?

___

___

Co patří do vyměřovacího základu, minimální a maximální výše

vymerovaci-zaklad-a-vypocet-zdravotniho-pojistnehoVyměřovacím základem pro zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (plnění v peněžní i nepeněžní formě ajiné výhody poskytnuté zaměstnavatelem).

___
___

Změny v exekucích od 1.1.2013 - přehled v kostce

exekuce-2013-zmeny-novela-exekucniho-radu-obcanskeho-soudniho-raduOd 1.1.2013 vstupuje v platnost novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. To znamená zásadní změny v oblasti exekucí, které se dotýkají nejen exekuovaných osoba a některých členů jejich rodin, ale i exekutorů samotných, kterým tyto změny upravují postupy jejich práce. Text pro vás připravila studentka 5. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová, článek je určen pro web Bezplatné právní poradny online.
___
___