Dobré odpoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Co patří do vyměřovacího základu, minimální a maximální výše

vymerovaci-zaklad-a-vypocet-zdravotniho-pojistneho

vymerovaci-zaklad-a-vypocet-zdravotniho-pojistneho
Vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (plnění v peněžní i nepeněžní formě ajiné výhody poskytnuté zaměstnavatelem).

___
___


Co patří do vyměřovacího základu:

 

  • náhrada škody podle zákoníku práce,

 

  • odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisů,

 

  • věrnostní přídavek horníků,

 

  • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem

 

  • zaměstnání,

 

  • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutíjeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,

 

  • plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

 


Minimální a maximální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění se musí odvádět alespoň z minimální mzdy (§ 3 zákona). Pokud je tedyvyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální mzda,je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu  těchto základů. Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, je povinen doplatit pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Pokud je ale vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace, je tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel. Pro některé osoby ale minimální vyměřovací základ neplatí, jejich přesné vymezení určuje zákon. Minimální vyměřovací základ je možné snížit na poměrnou část, která odpovídá počtu kalendářních dnů, pokud:

  • zaměstnání netrvalo po celý měsíc,

 

  • zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,

 

  • zaměstnanec byl osobou, za kterou platí pojistné i stát, případně osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením II. nebo III. stupně, nebo osobou důchodového věku bez nároku na důchod, nebo osobou osobně, celodenně a řádně pečující o dítě do 71et nebo o dvě děti do 15 let.