Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Vyhrožování pacientem lékaři a zdravotnickému personálu - právní pohled

vyhrozovani-pacientem-lekari-a-zdravotnickemu-personalu-pravni-pohledZde již nemusíme být pouze v nemocnici na příjmu a nemusí jít o agresivního pacienta, kterého přivezla záchranka, může jít třeba i o střízlivého pacienta, ať již duševně nemocného, nebo jen agresivního. Situace může nastat v ambulanci soukromého lékaře stejně jako v nemocnici.

___

___

Agresivní pacient ohrožující zdravotníky a sebe - právní pohled

agresivni-pacient-ohrozujici-zdravotniky-a-sebe-pravni-pohledAgresivní pacient - jde o situace poměrně často lékaři popisované, kdy pacient již od okamžiku převzetí od zdravotnické záchranné služby zdravotníkům sprostě nadává a vyhrožuje, nechce na sebe nechat sáhnout, je agresivní, někdy i fyzicky napadá zdravotnický personál. Pokud byl takový pacient dovezen záchrankou za účasti policistů a je zřejmé, že pokračuje v agresivním jednání a nechce se nechat vyšetřit ani hospitalizovat, je vhodné požádat policisty, aby setrvali ve zdravotnickém zařízení a neodcházeli.

___

___

Podepsání negativního reverzu pacientem - pravidla, informace z právního pohledu

podepsani-negativniho-reverzu-pacientem-pravidla-informace-z-pravniho-pohleduPodepsání negativního revezru - z právního hlediska je situace poměrně jasná. Lékař musí z medicínského hlediska posoudit, zda pacient je způsobilý k platnému projevu vůle, tzv. právnímu jednání, tedy zda je schopen pochopit a dobře uvážit informace, které od lékaře obdrží, zda jeho zdravotní stav umožňuje plnohodnotné řádné a svobodné rozhodnutí. 

___

___

Pacient utekl z nemocnice - jak postupovat po právní stránce?

pacient-utekl-z-nemocnice-jak-postupovat-po-pravni-stranceZáchranka odjela a policisté odešli, lékař se snaží s pacientem komunikovat a pacient, který je podnapilý, agresivní a nechce v nemocnici zůstat, prostě řekne „nazdar doktore, nic nepodepíšu a odcházím, tady se mi to nelíbí“ a zmizí. Jak v takové situaci postupovat? 

___

___

Agresivní pacient, vyhrožování od pacienta - co dělat a jak na to reagovat

agresivni-pacient-vyhrozovani-od-pacienta-co-delat-a-jak-na-to-reagovatVztah lékaře a pacienta by měl být, a ve většině případů také je, vztahem přátelským, i když nemůže být vztahem úplně rovnoprávným. V České republice jsou tradičně lékaři považováni za nejrespektovanější povolání. Lidé si jich váží, o čemž svědčí i časté „vykroužkování vzhůru na volební listině“ při volbách do všech zastupitelských orgánů.

___

___

Profesní pojištění lékařů - pohled a doporučení České lékařské komory (ČLK)

 

profesni-pojisteni-lekaru-pohled-a-doporuceni-ceske-lekarske-komory-clkNový občanský zákoník tak zakotvil nová pravidla náhrady škody a nemateriální újmy. Zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění, a zrušil i pevné částky, stanovené jako náhrada při úmrtí blízké osoby. 

___

___

Změny ve zdravotních zákonech 2014 - co se mění a co zůstává stejné

zmeny-ve-zdravotnich-zakonech-2014-co-se-meni-a-co-zustava-stejneDatem účinnosti od 1. ledna 2014 došlo k několika změnám v zákonech, které ať už přímo, či nepřímo upravují výkon povolání lékaře nebo se jiným způsobem v obecné podobě dotýkají problematiky medicínského práva. Následující body je nutno považovat toliko za stručný přehled a shrnutí, co nového přinesly změny v zákonech ve zdravotnictví od nového roku.

___

___

Bolestné a ztížení společenského uplatnění 2014

bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-2014Jak hodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.? Mnoho lékařů zajímá, jak by měli postupovat, když pacient žádá o ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, často nikoli pro soud, ale pro pojišťovnu, sociální úřad nebo jiné orgány.

___

___

Negativní reverz a informovaný nesouhlas chrání lékaře před potížemi

 

negativni-reverz-a-informovany-nesouhlas-chrani-lekare-pred-potizemiNedávno mi byl prezentován názor, že podepíše-li pacient informovaný nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – revers, nemá tento dokument právně žádný význam a lékaře nechrání před trestní, případně občanskoprávní odpovědností. Smyslem písemného informovaného nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb – reversu pochopitelně není ochrana lékaře před chybným odborným postupem, který by byl v rozporu s požadavky lege artis, tedy na náležitou odbornou úroveň poskytování zdravotních služeb.

___

___

Smlouvy, dohody, závěť, vydědění, plná moc - vzory, nový občanský zákoník 2014

smlouvy-dohody-zavet-vydedeni-vzory-novy-obcansky-zakonik-2014Od začátku prosince 2013 opravuje Mgr. Veronika Křížová z Bezplatné právní poradny online nejrůznější vzory podání v tomto webu tak, aby odpovídaly aktuální právní normě - novému občanskému zákoníku 2014. Jedná se o různé smlouvy, dohody, výpovědi, závěti, vydědění, plné moci apod. Seznam již opravených vzorů, které jsou ke stažení zdarma online na tomto webu jsou uvedené níže.

___

___