Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Zrušení trvalého pobytu, bydliště rodiči zletilému dítěti - postup, žádost

zruseni_trvaleho_bydliste_pobytu_rodici_zletileho_ditete.jpgV našich životech se vyskytují lecjaké situace. Může se nám stát i to, že se naše dítě zadluží a podku má trvalé bydliště u rodičů, jednoho dne čekaně či nečekaně zaklepe exekutor s exekučním rozhodnutím. Situaci je nutno řešit hned v zárodku!

náležitosti žádost

Jak na to?

Můžete podat žádost o “Zrušení údaje o místu trvalého pobytu“ na Vašem obecním (Místním) úřadě, na jejímž základě bude zahájeno správní řízení, o čemž budete informováni. Tato žádost musí splňovat podmínky uvedené v § 12 zákona 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel. Ve Vašem případě se bude jednat o návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) – jste oprávnění užívat byt na základě nájemní smlouvy jako členi SBD. Tuto žádost můžete podat písemně (nutno přiložit všechny potřebné dokumenty) nebo se objednat na Místním úřadě na odboru občansko – správním, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, na osobní pohovor, kde žádost přednesete.

 

Co je nutno doložit:

 

  • doložení oprávněnosti žadatele – nájemní smlouva s SBD (v případě list osobního vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí).

  • pokud je oprávněných osob více (manžel), pak je nutno přiložit jeho připojení k žádosti (nemusí být ověřený podpis).

  • splnění podmínky – prokázat, že zaniklo užívací právo dotyčného – v tomto případě se jedná o odvolání souhlasu rodičů s bydlením syna v jejich bytě (podle Obč. zák.).

  • prokázat, že se syn nebo dcera v bytě fyzicky a fakticky nevyskytuje a že se v bytě nevyskytují ani jeho věci (mělo by být dostačující prohlášení jednoho ze sousedů, že ho tam nevídá a případně, že za něj nejsou placeny poplatky za služby spojené s užíváním bytu).


Související odkazy: