Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Zranění či úmrtí způsobené při dopravě a nárok (právo) na náhradu

zraneni_umrti_pri_letu_nahrada_skody_odskodneni.jpgObčas se to skutečně stane - při dopravě osoby letadlem může dojít ke zranění nebo úmrtí. Poté má konkrétní osoba, případně rodina zemřelého nárok na náhradu.

odškodnění

Seznam právníků, advokátů - zdravotnické, medicínské právo

zdravotnicke_pravo_seznam_akvokatu_pravniku.jpgNěkdy dochází k situacím, kdy nechtíc lékař poškodí pacienta. Vždy je to politováníhodné, ale tak jako každý člověk v tomto právním státě, i lékař je zodpovědný za své činy. Pacient a jeho práva musí být chráněna. Stránka nabízí seznam právníků zabývajících se medicínským právem.
 

seznam advokátů zdravotnické právo

Podmínky pro střídavou péči, výchovu o dítě

podminky_stridava_pece_vychova_ditete.jpgJste rozvedení a rádi byste zažádali u soudu o střídavou péči, výchovu o dítě? Všechno je možné, ale je potřeba splnit některé podmínky, nad kterými dozoruje psycholog, který později doporučí nebo nedoporučí svěření dítěte do střídavé výchovy druhého rodiče.
___
___

Advokát, právník zdarma - kdy na něj máte právo? Právní zástupce ex offo.

potrebuji_advokata_co_mam_delat_tipy_rady.jpgV životě se setkáme s nejrůznějšími situacemi. Málokdo se chce dostat do křížku se žákonem natož jít k soudu ať už jako strana žalující nebo žalovaná. Co ale dělat, když potřebujeme advokáta, právníka a žádného neznáme nebo na něj nemáme?

___

___

Ztráta zavazadla dopravcem a nárok (právo) na náhradu škody

ztracene_zavazadlo_a_narok_na_nahradu_skody_od_letecke_spolecnosti.jpgPovětšinou se to stává vzácně. Zavazadla se běžně na letiště nebo při překladu neztrácejí. Nicméně zákon myslí na to, jak reklamovat ztrátu zavazadla v letadle. Stránka stručně pojednává jak vzniklou situaci řešit.

ztráta zavazadla leteckou společností, odškodnění

___

Mateřská, rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání - vaše práva

materska_rodicovska_dovolena_a_navrat_do_zamestnani.jpgPtáte se jaká máte práva při návratu do zaměstnání? Může vás zaměstnavatel v době péče o dítě "vyhodit"? Smí vám zaměstnavatel dát jiný, podřadnější ty práce? Na to pomýšlí zákon. Nesmí.
___
___

Diskriminace při ucházení o pracovní místo pro věk

diskriminace_pri_vyberovem_rizeni_pro_vek.jpg

Nejfrekventovanějším diskriminačním jednáním v oblasti ucházení se o zaměstnání je odmítnutí uchazeče o zaměstnání pouze z důvodu jeho věku. Stránka se ve stručnosti zabývá touto tématikou a nabízí vzor udání pro námitku z diskriminace.

výběrové řízení

Kácení stromů bez povolení - podmínky a kdy naopak zaplatím pokutu?

kaceni_stromu_bez_povoleni_pokuty.jpgDřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky. Stránka se zabývá skutečností kdy je možné kácet strom bez povolení a za jakých podmínek již ne a zmiňuje také pokuty za likvidaci stormu.
___
___

Náhrada za zrušení letu, dlouhé zpoždění, odepření nástupu na palubu a lhůta

nahrada_za_zruseni_letu_dlouhe_zpozdeni_odepreni_nastupu_na_palubu_lhuta_na_vyplaceni_nahrady.jpgStránka popisuje jak nárokovat škody způsobené zrušením letu, odmítnutím nástupu na palubu dopravcem, dále za dlouhé zpoždění letadla, dále zmiňuje, kdy nevzniká nárok na náhradu a dotýká se doby, kdy musí být nárokovaná náhrada vyplacena.

reklamace, odškodnění

Úschova peněz u notáře, banky nebo RK při koupi nemovitosti

uschova_penez_pri_koupi_nemovitosti_banka_notrar_advokat_realitni_kancelar.jpgKdyž kupujete nemovitost, vzniká časová prodleva. Nelze v jeden okamžik uhradit kupní cenu a zároveň převést vlastnické právo na kupujícího. Maximální ochranu si zajistíte využitím podmíněného účtu u třetí osoby. V takových situacích vám pomůže notář nebo advokát, který vám zprostředkuje uschování peněz do doby zápisu nemovitosti na katastru nemovitostí.
___
___