Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Mateřská, rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání - vaše práva

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Mateřská, rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání - vaše práva Email
Středa, 05. listopad 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 9559x
materska_rodicovska_dovolena_a_navrat_do_zamestnani.jpgPtáte se jaká máte práva při návratu do zaměstnání? Může vás zaměstnavatel v době péče o dítě "vyhodit"? Smí vám zaměstnavatel dát jiný, podřadnější ty práce? Na to pomýšlí zákon. Nesmí.
___
___

Délka mateřské dovolené (MD)

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená (dále jen MD) po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby 28 resp. 37 týdnů. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň dvě nebo více dětí nebo o zaměstnankyni osamělou. Jestliže se dítě narodilo mrtvé, náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

 

Práva pěstouna

Nárok na mateřskou dovolenou má též zaměstnankyně, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě příslušného rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu, nebo dítě, jehož matka zemřela. Pak se mateřská dovolená poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku osmi měsíců.

 

Návrat do pracovního procesu (zaměstnání) a práva rodiče

Během mateřské dovolené je zaměstnankyně hmotně zabezpečena peněžitou pomocí v mateřství. Po návratu ženy z mateřské dovolené nebo muže z rodičovské dovolené (dále RD) v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má žena či muž nárok na zařazení na původní práci a pracoviště.
(Pokud se vrací do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské dovolené kupř. redaktorka kulturní rubriky časopisu nejen, že nemůže být zařazena např. do oddělení příjmu inzerce, ale ani na místo redaktora politického zpravodajství nebo sportu; má nárok vrátit se na stejnou pozici redaktorky v oddělení kultury.)

 

Co když není možný návrat na původní místo?

Není-li to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě (tj. v rámci sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce). K druhu práce a místu výkonu práce. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou. RD se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené. Otci dítěte může být RD poskytnuta od narození dítěte.

 

Můžeme o dítě pečovat současně? Jak nás stát podpoří?

MD a RD jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně. Pobírá-li však zaměstnankyně peněžitou pomoc v mateřství, nemá zaměstnanec nárok ani na tuto nemocenskou dávku, ani na dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek. Sociální dávky při současné celodenní péči o dítě, pobírá vždy jen jeden z rodičů. Rodičovská dovolená druhého z rodičů má charakter důležité osobní překážky v práci spojené s neplaceným volnem, (tedy bez nároku na náhradu mzdy).

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny