Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Právo na vrácení daru nebo dědictví - důvody

pravo_na_vraceni_daru.jpgMyslíte, že když jste rodič a některému potomkovi něco darujete, nelze to již dostat zpět? Myslíte si,  že je nemožné potomka vydědit? Není tomu tak úplně. Více už vysvětluje tento článek.
___
___ 

Rukojmí, braní rukojmí - definice, sankce, postih a trest (trestní sazba) za trestný čin

rukojmi.jpgNormální člověk si běžně nebere někoho za rukojmí. Nicméně se může najít na internetu nějaká "dobrá duše," která má v plánu provést nějaký velmi nekalý trestní čin a k tomu si ještě vzít rukojmí. Budiž tento článek varováním.
___
___

Jak změnit, opravit, upravit závěť? Jak napsat novou závěť?

jak_upravit_zavet_jak_napsat_zavet_nalezitosti.jpgTo, že závěť je již několik let napsána, ještě neznamená, že ji nelze změnit. Účinky závěti jako jednostranného úkonu pořizovatele jsou vázány k okamžiku jeho smrti, do té doby nemůže nikdo na základě závěti nabývat práva či povinnosti. Zůstavitel tedy může kdykoliv za života disponovat se svým osobním právem závěť měnit či rušit.
___
___ 

Ochrana spotřebitrele u smlouvy uzavírané na nákupním, prodejním zájezdě, výletě

smlouva_uzavrena_mimo_prostory_bezne_k_podnikani.jpgV čem spočívá ochrana důvěřívého spotřebitele, který na krásném výletě zdarma i s chutným obědem, nezřídka doplněným zábavnou kulturní vložkou realizovanou populárním bavičem, mimoděk uzavírá nevýhodnou smlouvu o koupi, o pronájmu věci apod., ze které mu plyne povinnost zaplatit leckdy desettisíce korun za zboží nevalné kvality a především za zboží, které je mimořádně nadhodnoceno?
___ 

Doživotní záruka - definice, význam, vysvětlení a příklady.

co_je_to_dozivotni_zaruka.jpg Musím se přiznat, že jsem již mnohokrát viděl pojem doživotní záruka a to na nejrůznějších místech a především výrobcích. A taky jsem si říkal, že se budu snažit přijít na kloub co je to (tedy co to vlastně znamená) a své vysvětlení předat i vám - čtenářům webu. Brouzdal jsem, brouzdal a našel jsem nějaké vysvětlení a příklady, které do toho snad vnesou jasno.
___
___

Svoboda sdružování a shromažďování - trestní postih tomu, kdo omezuje stávkující

sdruzeni_shromazdeni_svoboda.jpgShromáždění nebo stávka musí být vždy ohlášeny. Pokud je tato povinnost splněna, ze zákona na to účastníci mají právo. Ten kdo se pokusí tomuto zabránit páchá trestný čin a může nést následky.

___

___

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ze zákona a povinnost vyplacení klientů

povinnosti_cestovni_kancelare.jpgZákon 159/1999 řeší povinnost pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, na jehož základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář právě z důvodu svého úpadku.
___
___ 

Útisk, tíseň - definice, sankce, postih a trest za tento trestný čin

utisk_tisen_trestny_cin.jpgJak je definována tíseň? Kdy se dostává osoba do tísně a např. za jakých okolností? Je podepsání za zvláště nevýhodných okolností považována za útisk nebo stav tísně? Jak je tresní sazba?

___

___

Povinnosti cestovních agentur ze zákona

povinnosti_cestovni_agentury.jpgCestovní agentury mají určité povinnosti, které musí ze zákona plnit. Patří mezi ně povinnosti informovat pro kterou cestovní kancelář agentura pracuje, dále povinnost na požádání ukázat doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, ad.
___
___ 

Porušení, porušování domovní svobody - definice, sankce, postih a trest (sazba)

porusovani_domovni_svobody_trest.jpgJak je definováno porušení osobní svobody a kdy tento stav nastává? Jaká je sance za tento tresný čin a kdy jak je klasifikován v rámci toho, když musel někdo překonat zábrany?
___
___