Dobré ráno, dnes je čtvrtek 28.9.2023, svátek slaví Václav, zítra Michal.

Právo na vrácení daru nebo dědictví - důvody

pravo_na_vraceni_daru.jpgMyslíte, že když jste rodič a některému potomkovi něco darujete, nelze to již dostat zpět? Myslíte si,  že je nemožné potomka vydědit? Není tomu tak úplně. Více už vysvětluje tento článek.
___
___ 

Vrácení daru od potomka zpět svým rodičům 

Jestliže obdarovaný potomek hrubě porušuje dobré mravy vůči svým rodičům (dárci) a rodiče uplatní právo na vrácení daru, je dítě povinno dar vrátit dle § 630 občanského zákoníku. Porušením dobrých mravů je porušení značné intenzity, nebo porušování soustavné a to už ať fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Doba 6 let od darování není důležitá, dárce může své právo uplatnit kdykoliv. Rodiče by měli oznámit potomkovi, že chtějí svůj dar zpět, nezáleží zdali to učiní písemně nebo ústně. Pokud dítě dar nevrátí mohou se rodiče (dárci) domáhat svého práva u soudu podáním žaloby.

 

Dvě sestry, z nichž je jedna rodiči vyděděna

Bude-li dědící dcera uvedena v závěti, nemusí sestru (druhou dceru) vyplatit, neboť závěť má přednost před zákonem (§ 461 Občanského zákoníku). Zároveň musí být druhá dcera v závěti vyděděna, jinak by měla ze zákona nárok na tzv. povinný podíl neopomenutelného dědice. Povinný podíl neopomenutelného dědice (dle § 479 Občanského zákoníku) je u nezletilé alespoň tolik, kolik činí její dědický podíl ze zákona, a u zletilé alespoň tolik, kolik činí polovina jejího dědického podílu ze zákon. Proto je nutné napsat závět a v ní vydědit druhou dceru.

 


Související odkazy: