Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Lhůta na reklamaci zájezdu, náležitosti, důkazy k reklamačnímu řízení

reklamace_zejezdu_lhuta_nalezitosti.jpgVrátili jste se z dovolené, která nebyla zcela podle vašich představ? Pokud za vaši nespokojenost může cestovní kancelář, zájezd reklamujte. Máte na to tři měsíce od jeho skončení.
___
___ 

Vydírání - definice, sankce, postih a trest, trestní sazba

vydirani.jpgČlánek podává definici trestného činu vydírání a okolnosti, které jsou při vydírání použity k ovlivnění trestu za tento trestný čin.

___

___

Porušení listovního tajemství - definice, sankce (trest) za tento trestný čin

poruseni_listovniho_tajemstvi.jpg Už se vám někdy dostal do rukou dopis cizího člověka nebo někoho z rodiny a vy jste ho otevřeli? Pokud vám to tentokrát prošlo, tak to příště určitě nedělejte. Proč? Protože tresty za tento trestný čin jsou poměrně vysoké - posuďte sami ve článku.
___
___

Povinnosti cestovní kanceláře ze zákona

povinnosti_cestovni_kancelare2.jpgCestovní kanceláře mají celou řadu povinností, které musí plnit. Povinnostmi se zabývá zákon 159/1999 Sbírky, jehož výňatek si zde můžete přečíst. 
___
___ 

Domácí násilí a týrání - tresty, trestní sazba, zákoník a paragrafy, definice, pachatel

domaci_nasili_tyrani_postih_trest.jpg Článek definuje co je to domácí násilí, pojednává o osobách týraných v rámci domácího násilí, sankce za tento trestný čin a zmiňuje právní předpisy této záležitosti se týkající. Uvádí tresty za prohřešky. Specifikuje také to, kdo ho páchá (tedy kdo je pachatel).
___
___

Osoba poškozená trestným činem a její právo na náhradu škody zp. trestným činem

osoba_poskozena_tresnym_cinem_a_jeji_prava.jpgČlánek uvádí práva osoby, která byla nějakým způsobem poškozena trestným činem a vymezuje definici osoby poškozené, tj. člověku, jemuž byla způsobena újma na zdraví, majetku, morálce nebo jiným způsobem, která článek specifikuje.
___
___

Definice pojmů budova, věc, nemovitost, stavba, jednotka, byt, nebytový prostor

definice_staveb.jpg Článek obsahuje definici (význam) pojmů budova, věc, nemovitost, stavba, jednotka, byt, dům, nebytový prostor, podlahová plocha, společné části domu ad. Speciální pojmy jsou v zákoně o vlastnictví bytů upraveny v § 2, jejich použití je však třeba vnímat v širším kontextu. Z tohoto důvodu je tento článek věnován jednak pojmů obecně používaných v oblasti občanského práva a jejich vztahu k pojmům speciálním podle zákona vlastnictví bytů.
___
___

Soudní exekutor, odměna exekutora, pravomoci exekutora, exekutorská činnost

exekutor.jpgČlánek pojednává o některých detailech exekutorů a exekučního řízení. Věnuje se osobě exekutora a jeho pravomocem. Neopomíjí ani odměnu pro exekutora. Zmiňuje se o výhodách exekuce.

___

___

Co je to neoprávněné podnikání - definice, tresty, podstata trestného činu

neopravnene_podnikani.jpg Mezi stěžejní delikt živnostenského zákona patří neoprávněné podnikání. Tím se rozumí provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Za neoprávněné podnikání považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení. Živnostenský zákon je tak přísnější, neboť vymezuje v jediném zákoně oprávněné i neoprávněné podnikání.
___
___

Mediace a arbitrážní řízení při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu

mimosoudni_reseni_spotrebitelskeho_sporu.jpgMimosoudní řešení spotřebitelských sporů zavedlo od 1.4.2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově bude teď možné řešit reklamace s úředníky a nečekat než složité a dlouhé spory vyřeší soud. Výhodou je rychlost a minimální finanční nároky (do 800 Kč).
___
___