Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Rezervace nemovitosti pomocí smlouvy o smlouvě budoucí, vzor zdarma ke stažení

rezervace_nemovitosti_smlouva_o_smlouve_budouci_nemovitost.jpgNe vždy kupující disponuje potřebnými finančními prostředky k zaplacení celé kupní ceny. Často si musí vyřídit např. poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo financování prostřednictvím hypotéky. V případě takového financování nemovitosti zásadně musí kupující předložit bance nebo stavební spořitelně smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost.
___
___

Majetek získaný před manželstvím nepatří do společného jmění manželů (SJM)

majetek_ziskany_pred_manzelstvim_nepatri_do_spolecneho_jmeni_manzelu_sjm.jpgLidé se mnohdy obávají o majetek, který si do manželství přinesou. Anebo naopak: Zištný vypočítavec, který se dobře oženil (vdal), se raduje, že se z bohatství druhého partnera bude těšit jednou provždy, i po případném rozchodu. Marně.

___

___

 

Sledování kamerami na veřejném prostranství podléhá informační povinnosti o monitoraci

monitorovani_kamerovym_systemem_a_povinnost_o_tom_informovat_maly.jpgNainstalovat si kameru na veřejné prostranství (ulice, chodba firmy, apod.) je jedna věc, druhou věcí ale je povinnost monitorovanou osobu o jejím monitorování kamerami informovat. O tom jakým způsobem se to má provést pojednává ve stručnosti následující výňatek ze zákona.
___
___

Pronásledování expartnerem, stalking - jak se bránit a jak ho řešit?

pronasledovani_expartnerem_a_jak_se_branit.jpgStalking neboli pronásledování, se v drtivé většině děje partnerem nebo partnerkou po rozchodu, ze kterého se pronásledovatel (stalker) nemůže vzpamatovat a proto pořádá jakýsi hon. Tento jev může být dočasný (nejčastěji než si stalker najde nového partnera) nebo dlouhodobý a pak se jedná o patologické chování, které poškozuje a ovlivňuje oběť. Jsou i známy případy, kdy oběť po fyzickém útoku stalkera zemřela, proto je nutné o této problematice hovořit.

___

Dohoda o vině a trestu - co je to, využití v realitě, náležitosti, podmínky

dohoda_o_vine_a_trestu_definice.jpg Dohoda o vině a trestu, kterou schválila vláda, umožňuje zjednodušený postup v případech, kdy obviněný prohlásí, že se cítí být vinen skutkem, pro který je stíhán. Dohodu o výši trestu, případně ochranném opatření se sjedná za účasti obhájce a státního zástupce, dohodu musí schválit soud.
___
___ 
___
___ 

Lhůta odstoupení od kupní smlouvy na výletním zájezdu (tedy v nekamenném obchodě)

lhuta_na_odstoupeni_kupni_smlouvy.jpgČasto důchodci, tedy dědečkové a babičky jezdí na výlety, kde jsou baveni, mají přehlídku zboží, dostanou něco zadarmo a .... také podepíší nevýhodnou smlouvu na "zázračné" zboží. A co teď? Jednoduše do 14 dní vypovědět smlouvu.
___
___ 

Smlouva s cestovní kanceláří (cestovní smlouva) - náležitosti, povinnosti, porušení

cestovni_smlouva_povinnosti_cestovni_kancelare.jpgStránka se zabývá cestovní smlouvou s cestovní kanceláří a povinnostmi,  které ze smlouvy pro obě strany vyplývají, náležitostmi, které musí smlouva obsahovat a také právy jednotlivých stran (kanceláře a zákazníka, tedy klienta).
___
___ 

Zbavení osobní svobody - definice, sankce, postih a trest (sazba) za tento čin

zbaveni_osobni_svobody.jpgUpřesňuje co je to zbavení (omezování) osobní svobody, především se zaměřuje na dobu jak dlouho tato trestná činnost musí trvat, aby byla splněna skutková podstata a popisuje sankci tomu, kdo svobody zbaví.

omezování osobní svobody

___
___

Loupež, přepadení - definice, sankce, postih a trest (trestní sazba) za trestný čin

loupez_loupezne_prepadeni.jpgČlánek definuje pojem loupež, násilí a pohrůžky. Specifikuje postih v závislosti na závažnosti spáchání a okolnostem při skutku.
___
___

Zavlečení, únos do ciziny - definice, sankce, postih a trest, trestní sazba

unos_do_zahranici.jpgČas od času se stane, že nějaký otec dítěte nebo manžel zavleče svou ženu do ciziny s tím, že později brání návratu. Je to trestný čin a níže je specifikována jeho skutková podstata, závažnost a sazba.

únos do zahraničí