Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Sledování kamerami na veřejném prostranství podléhá informační povinnosti o monitoraci

monitorovani_kamerovym_systemem_a_povinnost_o_tom_informovat_maly.jpgNainstalovat si kameru na veřejné prostranství (ulice, chodba firmy, apod.) je jedna věc, druhou věcí ale je povinnost monitorovanou osobu o jejím monitorování kamerami informovat. O tom jakým způsobem se to má provést pojednává ve stručnosti následující výňatek ze zákona.
___
___

Informační povinnost podle § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Oznamovací (registrační) povinnost podle § 16 zákona

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.

Poznámka: Oznamovací povinnosti podléhá i rozšíření, omezení či změna účelu kamerového systému.


Návod na umístění cedule do monitorovaného prostoru

 

Na štítek doplňte provozovatele kamerového systému a telefonní spojení na osobu, která subjekty údajů bude informovat o tom, proč a jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje.

Štítky umístěte po obvodu a u vchodů do objektu, tak aby byl subjekt údajů upozorněn na skutečnost, že vstupuje do monitorovaného prostoru. Tomu podřiďte umístění i velikost štítku (formát A6,A5,A4).

Vyplněný a takto umístěný štítek odpovídá zveřejněným stanoviskům Úřadu na ochranu osobních údajů k informační povinnosti správce kamerového systému.

Jak stáhnout obrázek cedule na harddisk? Po kliknutí se zobrazí obrázek v novém okně. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit obrázek jako ...", zvolte úložiště (např. Disk C, adresář Obrázky) a klikněte na "Uložit".