Dobré dopoledne, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Pronásledování expartnerem, stalking - jak se bránit a jak ho řešit?

pronasledovani_expartnerem_a_jak_se_branit.jpgStalking neboli pronásledování, se v drtivé většině děje partnerem nebo partnerkou po rozchodu, ze kterého se pronásledovatel (stalker) nemůže vzpamatovat a proto pořádá jakýsi hon. Tento jev může být dočasný (nejčastěji než si stalker najde nového partnera) nebo dlouhodobý a pak se jedná o patologické chování, které poškozuje a ovlivňuje oběť. Jsou i známy případy, kdy oběť po fyzickém útoku stalkera zemřela, proto je nutné o této problematice hovořit.

___

Zákony a legislativa vs. pronásledování

Legislativa je v tomto problému sterilní. Stalking - nebezpečné pronásledování - není v České republice zakotveno do právního řádu. Trestní zákon je v tomto případě prakticky nepoužitelný. Trestní zákon nebezpečné pronásledování nezná jako pojem ani jako trestný čin.

Policie v naší zemi má velmi málo - ba přímo nedostatek - informací o těchto formách obtěžování, neexistují instrukce ani metodické pokyny jak v těchto případech postupovat (na rozdíl třeba od domácího násilí) a tím policie nemusí vzniklé nebezpečí správně vyhodnotit. Také v podstatě ani neumí kvalifikovaně poradit oběti.

Důsledky pronásledování fyzické osoby, které nemá další projevy, není v našem právním řádu zakotveno. Pokud tedy v praxi dojde k pronásledování, může naplnit znaky trestnéhlo činu pouze s dalšími projevy útočníka. Z pohledu občanskoprávního by se pak mohlo jednat o porušování práva na ochranu osobnosti. Z pohledu trestního zákona by mohlo jít např. o trestný čin omezování osobní svobody, (event. porušování domovní svobody), také např. o týrání osoby žijící ve společném bytě nebo domě. Některé z uvedených tr. činů mohou být právě stalkingem doprovázeny, avšak stalking jako takový (samostatně) trestný není.

Ani jiné evropské státy na tom nejsou o moc lépe, snad jen s výjimkou Německa, kde se legislativa připravuje.

Naproti tomu v USA je stalkerství posuzováno jako trestný čin již od roku 1990. Zde je však třeba říci, že velký nárůst stalkerství jde ruku v ruce s rozvojem internetových technologií, které velmi přejí právě stalkerům.

Zde je možné vysledovat technologický náskok USA před Evropou, a tím také stalkingu, protože moderní technologie stalkerům usnadňují jejich práci a rozšířují jejich pole působnosti.

Tak zvaní "kyber stalkeři" (kyber stalkers) využívají nepřeberných možností internetu a mobilní komunikace k tomu, aby své oběti vyhledávali, vybírali a později i obtěžovali. Využívat k tomu mohou např. chatů, zápisů do knihy návštěv jednotlivých obětí, zasílání e-mailů, SMS zpráv apod.

 

Jak se legálně bránit pronásledování (stalkingu)?

  • přímo a jednoznačně dejte stalkerovi na vědomí, že nemáte o jeho projevy zájem. Současně se bez výjimky vyhněte schůzkám, esemeskování apod. nové a nové kontakty stalkera jen posilují, neboť s jídlem roste chuť
  • pokud jste obětí obtěžování, využijte policii
  • uchovejte si všechny projevy a důkazy obtěžování (záznamy telef. hovorů, dopisy, e-maily, SMS zprávy…)
  • po dobu obtěžování změňte své chování a zvyky (výměna zámků, změna nákupního střediska, pohybujte se po jiných trasách apod.)
  • mimo domov se pohybujte s dalším členem rodiny nebo jinou důvěryhodnou osobou. Domluvte si vzájemný postup v případě, že nastane krizová situace
  • noste u sebe legální prostředky pro svoji obranu (pepřový sprej, alarm, noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci)


Související odkazy: