Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Loupež, přepadení - definice, sankce, postih a trest (trestní sazba) za trestný čin

loupez_loupezne_prepadeni.jpgČlánek definuje pojem loupež, násilí a pohrůžky. Specifikuje postih v závislosti na závažnosti spáchání a okolnostem při skutku.
___
___

§ 234

Loupež, loupežné přepadení

(1) Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu.


(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo smrt.

 


K odst. 1: Ustanovení o loupeži chrání jednak svobodu a důstojnost, jednak majetek. Svou formou jde o předčasně dokonaný delikt, k dokonání stačí užít násilí nebo pohrůžky násilím, pachateli se nemusí zdařit úmysl, s nímž násilí používá.

K pojmu násilí srov. § 89 odst. 6, a poznámky k němu, za loupež je třeba považovat i okradení zákazníka prostitutkami, tzv. "uspávačkami".
Pachatel užívá násilí nebo pohrůžky v úmyslu zmocnit se věci bezprostředně, pokud by šlo o vydání nějaké věci teprve v budoucnu (např. o zaplacení domnělého nebo skutečného dluhu) šlo by o vydírání (srov. § 235).
Člen organizované skupiny - srov. § 95 a poznámky k němu.
Těžká újma na zdraví - srov. § 89 odst. 7.
Značná škoda - 500 000 Kč, srov § 89 odst. 11.
Škoda velkého rozsahu - 5 000 000 Kč, srov. § 89 odst. 11.