Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Jak změnit, opravit, upravit závěť? Jak napsat novou závěť?

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Jak změnit, opravit, upravit závěť? Jak napsat novou závěť? Email
Úterý, 08. červenec 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 9158x
jak_upravit_zavet_jak_napsat_zavet_nalezitosti.jpgTo, že závěť je již několik let napsána, ještě neznamená, že ji nelze změnit. Účinky závěti jako jednostranného úkonu pořizovatele jsou vázány k okamžiku jeho smrti, do té doby nemůže nikdo na základě závěti nabývat práva či povinnosti. Zůstavitel tedy může kdykoliv za života disponovat se svým osobním právem závěť měnit či rušit.
___
___ 

Svého osobního práva se nemůže žádným způsobem předem vzdát, je možné jej ale uplatňovat jen na základě podmínek, které pro zrušení závěti stanoví zákon. Občanský zákoník zná tři způsoby, jak je možné zrušit závěť – zřízením nové, odvoláním a zničením závěti původní.

 

Kdy se původní závěť ruší?

Přímo z ustanovení občanského zákoníku plyne, že závěť se ruší později napsanou platnou závětí, pokud vedle této novější nemůže obstát. Napíše-li tedy zůstavitel novou závěť, která svým obsahem odporuje té původní, závěť se starším datem se ruší ze zákona. Například jestliže se má stát dědicem odlišná osoba. Podstatná je obsahová stránka obou závětí. Překrývá-li rozsahem později napsaná závěť z hlediska obsahu závěť dřívější, je tato dříve napsaná závěť zrušena. Novější závěť může zrušit tu předchozí buď zcela, nebo zčásti. Neplatí ale automaticky, že nová závěť pokaždé ruší závěť dřívější. Může nastat i případ, kdy obě závěti zůstanou platné, mohou-li vedle sebe obstát. Závěť pozdější se například týká jiného druhu majetku, než je uveden v závěti dřívější. Pak není důvod, aby závěť s novějším datem rušila tu původní. Má-li zůstavitel v úmyslu zrušit původní závěť, nehraje přitom vůbec roli, zda byla původní závěť sepsána vlastnoručně nebo formou notářského zápisu. Tedy i závěť pořízenou u notáře je možné zrušit vlastnoruční závětí.

 

Jak závěť odvolat?

Již zřízenou závěť je možné také zčásti, nebo zcela odvolat – zákon vyžaduje podobu odvolání stejnou jako je třeba k závěti. Odvolat již napsanou závěť tedy lze buď vlastní rukou s vlastnoručním podpisem jako u allografní závěti, nebo odvolání napsat jako je tomu u hollografní závěti například na počítači a vlastnoručně ji podepsat před dvěma současně přítomnými svědky. Stejně jako u závěti je možné ji odvolat i formou notářského zápisu. Odvolání závěti musí vždy obsahovat datum a vlastnoruční podpis zůstavitele.

 

Mohu závěť zničit, když mám v úmyslu napsat novou?

Závěť je právní úkon směřující do budoucnosti, jehož účinky nastávají až smrtí zůstavitele. Svou povahou jde tedy o úkon, který není svou absolutně nezměnitelný, a u něhož zůstavitel může změnu vůle projevit následně kdykoliv změnou závěti nebo jejím zničením. Ať již půjde roztrhání listiny, spálení, vyhození či přeškrtnutí textu, zákon s touto možností jako formou pro zrušení závěti přímo počítá. Zničit může závěť ale jen ten zůstavitel, který má závěť fyzicky u sebe. Faktické zničení listiny, na které je závěť napsána, má již přímo účinky právního úkonu, splňuje-li veškeré náležitosti. Musí být dána pořizovací způsobilost zůstavitele a podstatný je jeho úmysl skutečně závěť zničit, o platný právní úkon tedy nepůjde, dojde-li k zničení listiny nedopatřením. Zničit není také možné závěť, která byla sepsána u notáře. Závěť ve formě notářského zápisu se zrušuje sepsáním nové, nebo odvoláním původní.

 


Související odkazy:

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny