Dobré ráno, dnes je neděle 28.5.2023, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Povinnosti cestovních agentur ze zákona

povinnosti_cestovni_agentury.jpgCestovní agentury mají určité povinnosti, které musí ze zákona plnit. Patří mezi ně povinnosti informovat pro kterou cestovní kancelář agentura pracuje, dále povinnost na požádání ukázat doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, ad.
___
___ 

Zákon 159/1999 upravuje povinnosti cestovních agentur, mezi něž patří:

a) v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván, 

b) před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu, 

c) před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů, 

d) při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů, 

e) při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku 6a) poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.